ANTIGUES

Esteu aquí

 

ARRO/BRIMO

Any 2012

 

 

Any 2014

 • Propostes de bases de concurs oposició per la provisió de llocs de treball ARRO/BRIMO 2014 que està previst que siguin publicades al DOGC la setmana del 9 al 13 de juny de 2014.ARRO/BRIMO 2014

  Mosso ; Caporal ; Sergent .

 

 • concursos oposició de l'especialitat de protecció de persones i béns de la categoria de sergent/a (328/14) i de les especialitats de protecció de persones i béns i d' ordre públic de les categories de mosso/a i caporal/a que s'han publicat al DOGC.
 • AGENT CAPORAL SERGENT

 

Any 2015

 • resolucions d’assignació parcial de llocs de treball dels concursos oposició de les especialitats de protecció de persones i béns i ordre públic de les categories de mosso/a (AGP/300/14) i caporal/a (AGP/400/14) i de l’especialitat de protecció de persones i béns de la categoria de sergent/a (328/14) que avui ha publicat el DOGC.  (VEURE INTRANET)

GUIA CANÍ

Any 2014

 

 

 • 22/1/2016: resolucions d’assignació de llocs de treball dels concursos oposició de l’especialitat de guia caní de les categories de mosso/a (122/14) i caporal/a (222/14) que avui ha publicat el DOGC GUIA CANÍ. CONSULTA INTRANET O AL TEU DELEGAT.
 • 7/1/2016 Pel vostre coneixement, us enviem, adjunta la documentació que la comissió de valoració dels concursos oposició de l’especialitat de guia caní de les categories de mosso/a (122/14) i caporal/a (222/14) ha acordat publicar. GUIA CANÍ. CONSULTA INTRANET O AL TEU DELEGAT.

 

 • CANINA 2014 | Propostes de bases de concurs oposició per la provisió de llocs de treball CANINA 2014 que està previst que siguin publicades al DOGC la setmana del 9 al 13 de juny de 2014. CANINA 2014

  Mosso ; Caporal

 

 

 • bases i la documentació per participar als concursos oposició de l'especialitat de guia caní de les categories de mosso/a i caporal/a que s'han publicat al DOGC
 • AGENT CAPORAL

 

 

MEDI AQUÀTIC

Any 2014

 

 • MEDI AQUÀTIC 2014 | Bases de concurs oposició per la provisió de llocs de treball MEDI AQUÀTIC 2014.

  Mosso ; Caporal

 

 • MEDI AQUÀTIC 2014 | Propostes de bases de concurs oposició per la provisió de llocs de treball MEDI AQUÀTIC 2014 que està previst que siguin publicades al DOGC la setmana del 9 al 13 de juny de 2014. MEDI AQUÀTIC 2014

  Mosso ; Caporal .

 

 

 

 

SUBSOL

Any 2014

 • SUBSÒL 2014 | Propostes de bases de concurs oposició per la provisió de llocs de treball SUBSÒL 2014 que està previst que siguin publicades al DOGC la setmana del 9 al 13 de juny de 2014. SUBSÒL 2014

  Mosso ; Caporal .

 

 • bases i la documentació per participar als concursos oposició de l'especialitat de subsòl de les categories de mosso/a i caporal/a que s'han publicat al DOGC.
 • AGENT CAPORAL

 

 

Any 2015

 • les resolucions d’assignació de llocs de treball del concurs oposició de l’especialitat de subsòl de les categories de mosso/a (129/14) i caporal/a (229/14) que avui ha publicat el DOGC NÚM 6982

 

UI/UTI

 

 

1-12-2015:

 

 • Llista de resultats de la fase de pràctiques i assignació definitiva de les especialitats d'investigació bàsica, d'investigació avançada i de policia científica avançada.
 • Proposta al secretari general del Departament de la resolució parcial

TERMINI PER INTERPOSAR RECURS D'ALÇADA: 1 MES desde l'endemà de la publicació

 

 

bases i les sol·licituds de participació del processos per constituir llistes de persones voluntàries per ser assignades de forma provisional a llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació avançada i policia científica avançada de les categories de mosso/a (713/14) i caporal/a (714/15) que avui s’han publicat a la intranet.(CONSULTA AL TEU DELEGAT) - See more at: http://www.uspac.cat/noticia/oferiment-investigaci%C3%B3-b%C3%A0sica-ava...

Any 2014

 

 • INVESTIGACIÓ 2014 | Bases de concursos oposició per a la provisió de llocs de treball de les especialitats d’investigació bàsica, investigació avançada i policia científica avançadaINVESTIGACIÓ 2014.Mosso ; Caporal ; Sergent
 • PUBLICADES LES PROPOSTES DE BASES PER INVESTIGACIÓ, INVESTIGACIÓ AVANÇADA I CIENTIFICA AVANÇADA PER MOSSOCAPORAL I SERGENT

Any 2013

 

Any 2012

 

 

 

TRANSIT

 

 

 

Any 2014

 

 • TRÀNSIT 2014 | Bases de concurs oposició per la provisió de llocs de treball TRÀNSIT 2014 .

  Mosso ; Caporal .

 • PUBLICADES LES PROPOSTES DE BASES PER LA CONVOCATORIA DE TRÀNSIT MOSSO CAPORAL

Any 2013

Any 2012

 • Tenim llistes de llocs assignats per a la primera fase de pràctiques  CONCURSOS TRÀNSIT 2012, CONTACTEU USPAC@USPAC.CAT