DISFUNCIONS SRC METRO SUD

Esteu aquí

27/2015

Hble. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya

 

Assumpte: Disfuncions Oficina Suport SRC Metro-Sud.

 

Hble. Conseller,

A petició dels agents de la SRC Metro Sud, els requerim que ens informin quins son els mínims d’efectius assignats a cada escamot per a poder concedir permisos d’Assumptes propis i d’altres. Així mateix, si aquests “mínims” son variables, i/o canvien en les diferents èpoques de l’any i/o als torns matí, tarda i nit.

Els informem què, el permís per matrimoni o unió estable de la parella, és indenegable, si aquest permís s’ha de gaudir durant els dies que es demanen.

També volem saber, perquè a la resta del territori es publiquen els punts que tenen els agents, a fi i efecte de gaudir de les vacances d’aquell any, i en aquest cas, això no es fa públic a la SRC Metro Sud.

També els traslladem, que seria interessant que aquesta Sala disposés d’agents a l’oficina de suport tant al torn matí com al de tarda, i no que els 3 integrants facin només torn matí (a la tarda també hi ha dubtes que resoldre dels agents que treballen, o que estan fora de servei poden trucar per resoldre dubtes).

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Catalunya, 27 de març 2015

 

COMUNICAT PDF