PROMOCIÓ

Esteu aquí

Promoció INTERNA (CAPORAL, SERGENT, SOTSINSPECTOR)

 

Any 2015/2016

 

 

 

23.3.2016: PROMOCIÓ SOTSINSPECTOR/A Avui s’ha fet pública la llista de resultats del curs de capacitació, la puntuació global (oposició+concurs+cursde capacitació), convocar les persones participants aptes al curs de capacitació per realitzar la fase de pràctiques el dia 11-4-2016 al lloc de treball de sotsispector/a en pràctiques. Proposta de nomenament de sotsinspector/a en pràctiques.
 

Sobre l'acord, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant del Secretari General del Departament d’Interior.

CONSULTA AL TEU DELEGAT O INTRANET CME

 

23.3.2016: PROMOCIÓ CAPORAL Avui s’han fet públiques les llistes de finalització de la fase de concurs i de la fase d’oposició de la convocatòria de promoció de la categoria de caporal/a. S’ha publicat la llista de resultats de la quarta prova, exposició oral d’un cas pràctic, la llista de resultats de la puntuació global de la fase de concurs més la fase d’oposició de les persones participants aptes i finalment, la llista de persones convocades al curs de capacitació que s’iniciarà el 18 d'abril de 2016 al ISPC.

Es recorda que durant les dates de realització del curs de capacitació (18/4/16 al 24/5/16) es gaudirà d’una llicència per estudis que ha de ser sol·licitada prèviament a través de l’Atri.

Sobre la resolució, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant del Secretari General del Departament d’Interior.

CONSULTA AL TEU DELEGAT O INTRANET CME

 

2-3-2016: CONV.49/15 PROMOCIÓ 202 CAPORAL/A S'han aprovat i fet fet públiques:

 • La llista de resultats de la tercera prova: prova psicotècnica
 • La llista de les persones convocades a la 4a prova: Exposició oral d'un cas pràctic.
 • Llista definitiva de la valoració demèrits de la fase de concurs.

CONSULTA AL TEU DELEGAT O INTRANET CME

 

27-1-2016: , la documentació que el tribunal qualificador de la convocatòria per promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 87 places de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre 47/15) ha acordat publicar.

 • LLISTA DE RESULTATS 4A PROVA: ESPOSICIÓ ORAL CAS PRÀCTIC
 • LLISTA DE PUNTUACIÓ GLOBAL
 • LLISTA DE CONVOCATS CURS DE CAPACITACIÓ 7-3-2016

CONSULTA AL TEU DELEGAT

 

23-12-2015 Resultats de la prova psicotècnica del concurs de promoció de sergent i convocats entrevista caporal S'ha fet pública, per a la convocatòria de promoció interna de la categoria de sergent/a, la llista de resultats de la tercera prova, psicotècnica, i la llista de persones convocades a la realització de la quarta prova, exposició oral d'un cas pràctic. També s'ha donat a conèixer la llista definitiva de valoració de mèrits de la fase de concurs.D'altra banda, també s'ha donat a conèixer el dia i hora de l'entrevista, dins la realització de la tercera prova, prova psicotècnica, per a la convocatòria de promoció interna de la categoria de caporal/a.

 

1-12-2015: PROMOCIÓ SOTSINSPECTOR/A

 

 • RESULTATS 4A PROVA
 • PUNTUACIÓ GLOBAL
 • PERSONES CONVOCADES AL CURS DE CAPACITACIÓ (1-2-2016)

TERMINI PER INTERPOSAR RECURS D'ALÇADA: 1 MES desde l'endemà de la publicació

 

 

 • SOTSINSPECTOR/A: LLISTA DE RESLUTATS PROVA PSICOTÈNICA, CONVOCATS QUARTA PROVA: EXPOSICIÓ ORAL CAS PRÀCTIC, LLISTA DEFINITVA VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS (CONSULTA AL TEU DELEGAT O INTRANET)

 

CONSULTA INTRANET O AL TEU DELEGAT

 

 • s'ha fet pública la llista de resultats de la segona prova, prova física de la convocatòria de promoció interna de CAPORAL/A del cos de mossos d’esquadra. D’acord aquests resultats, també es publica la llista amb les persones convocades a la realització de la tercera prova: prova psicotècnica (tests psicotècnics), el proper dia 12 de gener de 2016. Es poden presentar al·legacions des del 24 d'octubre i fins el 4 de novembre. Les al·legacions s'han de presentar a qualsevol dels registres especificats a les bases de la convocatòria.
 • Avui s’ha fet pública la llista de resultats de la primera prova, prova de coneixements de la convocatòria de promoció interna de SERGENT/A del cos de mossos d’esquadra. D’acord aquests resultats, també es publica la llista amb les persones convocades a la realització de la segona prova: prova física, el proper dia 28 d’octubre. podeu interposar recurs d'alçada davant el Secretari general del Departament d'Interior, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació
 • s'ha fet pública la llista de resultats de la segona prova, prova física de la convocatòria de promoció interna de SOTSINSPECTOR/A del cos de mossos d’esquadra. D’acord aquests resultats, també es publica la llista amb les persones convocades a la realització de la tercera prova: prova psicotècnica (tests psicotècnics), el proper dia 27 d'octubre de 2016 i la llista de persones convocades a la prova de l'entrevista en data i hora segons les dades de la llista.Es poden presentar al·legacions des del 24 d'octubre i fins el 4 de novembre. Les al·legacions s'han de presentar a qualsevol dels registres especificats a les bases de la convocatòria.

 

CONSULTEU RESULTATS A INTRANET O AL VOSTRE DELEGAT DE REFERÈNCIA

 

 

 

 

6/14-10-2015 RESULTATS PRIMERA PROVA (CONEIXEMENTS)  CAPORAL I SOTSINSPECTOR (CONSULTEU AL VOSTRE DELEGAT O INTRANET)

 

Les resolucions que avui ha publicat el DOGC (9-9-2015) amb les llistes definitives d’admesos i exclosos, exempts de català, les persones que han demanat la dispensa de titulació i les persones convocades a la primera prova de les categories de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a.

CONSULTEU LLISTATS A INTRANET

DATA I HORA

PRIMERA PROVA

 

LLOC: COMPLEX EGARA

 

CAPORAL/A: 19-9-2015 (HORA CONSULTAR LLISTAT)

SOTSINSEPCTOR/A: 2-10-2015  11:00

SERGENT/A: 9-10-2015 11:00

 

CONSULTEU LLISTATS A INTRANET

DATA I HORA

PRIMERA PROVA

 

LLOC: COMPLEX EGARA

 

CAPORAL/A: 19-9-2015 (HORA CONSULTAR LLISTAT)

SOTSINSEPCTOR/A: 2-10-2015  11:00

SERGENT/A: 9-10-2015 11:00

- See more at: http://www.uspac.cat/noticia/concurs-promoci%C3%B3-exempts-prova-catal%C...

 

 

 

CONSULTEU LLISTATS A INTRANET

DATA I HORA

PRIMERA PROVA

 

LLOC: COMPLEX EGARA

 

CAPORAL/A: 19-9-2015 (HORA CONSULTAR LLISTAT)

SOTSINSEPCTOR/A: 2-10-2015  11:00

SERGENT/A: 9-10-2015 11:00

- See more at: http://www.uspac.cat/noticia/concurs-promoci%C3%B3-exempts-prova-catal%C...

 

CALENDARI

 

PREVISIÓ CALENDARI CAPORAL 2015 (CLICKA)

 

PREVISIÓ CALENDARI SERGENT 2015 (CLICKA)

 

PREVISIÓ CALENDARI SOTSINSPECTOR 2015 (CLICKA)

RESOLUCIÓ INT/1362/2015, de 16 de juny, de convocatòria per promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 202 places de la categoria de caporal/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 49/15).

RESOLUCIÓ INT/1363/2015, de 16 de juny, de convocatòria per promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 87 places de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 47/15).

RESOLUCIÓ INT/1364/2015, de 16 de juny, de convocatòria per promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 32 places de la categoria de sotsinspector/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 48/15).

 

 

Porpostes de bases de promoció INTERNA 2015

Publicació al DOGC durant la segona quinzena del mes de JUNY

 

 

Categories: 
Newsletter category: