RESPOSTA SGRRHH Petició de creació d'un PLA DE PREVENCIÓ D'AUTOLISIS pels membres del CME

Esteu aquí

 

9-2015

Sr. Albert Batlle i Bastardes

Director General de la Policia

 

 

Petició de creació d’un

 PLA DE PREVENCIÓ D'AUTOLISIS

pels membres del Cos de Mossos d'Esquadra

 

La recent mort per suïcidi del Mosso d'Esquadra XXXXXXXX destinat al XXXXXXXXXXXXX, ha reobert la inquietud de sí la Direcció General de la Policia és suficientment eficaç en la prevenció dels suïcidis entre els membres del Cos de Mossos d'Esquadra.

 

Des de que es va promulgar la Llei de Riscos Laborals l'any 2002 al territori espanyol, s'han suïcidat més de 500 policies, podríem parlar que aquest xifra suposa el doble de casos si ens fixem en la taxa mitja de població total.

 

Així doncs el col·lectiu de membres del Cos de Mossos d'Esquadra és un col·lectiu especialment susceptible de patir suïcidis per la pressió a la que estem sotmesos,  i és per això què:

 

SOL·LICITEM la creació d'un PLA DE PREVENCIÓ que inclogui:

 

  • Protocol envers els metges de l'ICS cap als metges del Servei Mèdic de la Direcció General de la Policia, per tal de que es comuniquin els casos de patologies dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra que puguin desencadenar en suïcidi, pel seu control concret i continu per part dels metges de la Direcció General de la Policia.
  • Per consegüent prestar Servei Mèdic, de la pròpia Direcció General de la Policia, a cada un dels Caps de Regió Policial, i ambulatòriament a les ABP's si el volum de casos ho requerís.
  • Telèfon d'atenció 24 hores de prevenció de suïcidis i assistència psicològica pels membres del Cos de Mossos d'Esquadra.
  • Serveis psicològics proactius, que basin la seva tasca més en la prevenció que en la reacció, augmentant la conscienciació i la formació dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra en aquesta matèria.
  • Dotar d'eines i canals de comunicació protocol·litzats als membres del Cos de Mossos d'Esquadra quan aquest detectin casos susceptibles de desencadenar en suïcidi.
  • Donar a conèixer per tots el mitjans possibles el PLA DE PREVENCIÓ per tal de que arribi i conscienciï a tot el col·lectiu.

 

Confiem que els principis que mouen a la Direcció General de Policia vagin encaminats a voler minimitzar aquesta xacra que afecta al col·lectiu de Mossos d'Esquadra, fent seva aquesta proposta i implementant-la amb promptitud, per així començar a evitar totes aquelles morts per suïcidi que es puguin prevenir.

 

Ens commou la memòria de tots aquells Mossos que s'han tret la vida.

 

 

 És una qüestió d'humanisme.

És una qüestió de dignitat

 

Catalunya, 3 de Febrer 2015