Formació externa

Esteu aquí

ACTIVITATS FORMATIVES 2019           

                                                          


 

ACTIVITATS FORMATIVES 2018

 


 

ACTIVITATS FORMATIVES 2017

 


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA FORMATIVA EXTERNA USPAC (CLICKA I DEMANA INFO)

***CONSULTA VALIDACIÓ I MERITACIÓ***

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Instrucció 12/2015, de 13 de maig, per la qual es regula l’acreditació, informatització i incorporació a l’expedient personal de la formació del personal policial del cos de Mossos d’Esquadra.

ORDRE INT/56/2013, de 27 de març, per la qual s'estableixen els requisits i es regula el procediment de reconeixement de les activitats de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya i dels cossos de bombers

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------