“Q5” I HORARI DE “TORN” PER A TRÀNSIT:

Esteu aquí

PROU DE SER LES TITELLES DE L’ADMINISTRACIÓ

COMUNICAT (PDF)

“Q5” I HORARI DE “TORN” PER A TRÀNSIT:

PROU DE SER LES TITELLES DE L’ADMINISTRACIÓ

 

Avui s’ha convocat, a corre cuita, una reunió amb el Director General de la Policia per a signar un acord amb els sindicats, on es proposa seguir amb “l’horari especial flexible”, o el que és el mateix, que el dia 20 de cada mes es pugui canviar a discreció la planificació dels nostres companys de trànsit. NO. La reclamació jurídica d’USPAC iniciada el 4 de maig de 2018 és ben clara:

 

  1. PLANIFICACIÓ ANUAL DEFINITIVA a l’inici de l’any policial, excepte canvi voluntari. NO orientativa, ni que es pugui canviar el dia 20 de cada mes.

 

  1. APLICACIÓ DE COEFICIENTS PER QUALSEVOL CANVI de la planificació anual no voluntària i DES DEL PRIMER DIA.

 

  1. Q5 de referència i Q3 com a quadrant de reforç voluntari (Decret 146/1996).

 

  1. HORARI INICI DE JORNADA a les 6 ó 7 hores (matí), 14 ó 15 hores (tarda), 22 ó 23 hores (nit), 6 ó 7 (dia), 18 ó 19 (tarda/nit).

 

  1. Si es treballa més de 10 hores, es tindrà dret a una hora de descans computable com temps efectiu de treball. Si no es pot gaudir per necessitats del servei, s’haurà de compensar com a perllongament de jornada.

 

  1. Mínim de DESCANS DE 12 HORES entre jornades de treball.

 

  1. Règim d’horari de TORN, que obliga a l’administració a respectar la planificació anual i, en cas de canvi no voluntari, aplicar sempre coeficients. Per aquest motiu no surten places a torns (T) i totes són especial flexibles (E). Fixeu-vos en les bases dels concursos...

 

No es proposa cap millora, sinó una recuperació parcial de drets que ja tenim reconeguts pel Decret 146/1996. En cas d’acceptar-ho, ens impediria reclamar més seguretat en els horaris per poder conciliar la vida laboral i familiar; així com una compensació sempre que hi hagués un canvi de planificació no voluntari.

 

Us recordem, una vegada més, que som “persones”, amb  famílies, i NO som titelles en mans dels caps perquè puguin fer amb nosaltres el que vulguin i quan vulguin.

Categories: 
Newsletter category: