112.297,98 € EN INDEMNITZACIONS

Esteu aquí

112.297,98 € EN INDEMNITZACIONS

NOTICIA (PDF)

 

112.297,98 € EN INDEMNITZACIONS PER A 75 AFILIATS A USPAC

 

El 17 d’octubre de 2017 es va declarar la fermesa de la primera Sentència dictada per un Jutjat Contenciós Administratiu, on els serveis jurídics d’USPAC trencaven per primera vegada amb la doctrina de l’administració d’indemnitzar únicament seqüeles i no dies de baixa en tots aquells casos on l’agent no havia estat rescabalat per qualsevol motiu de les seves lesions (insolvència del condemnat, expulsió, rebel·lia o qualsevol altre causa).

 

Durant l’any 2018 hem tramitat 75 demandes judicials de les quals s’han beneficiat els afiliats d’USPAC. L’import total reconegut és de 112.297,98 €, malgrat la incomprensible oposició judicial per part de la DGP a reconèixer aquest dret donat que és Segurcaixa qui es fa càrrec de les indemnitzacions.

 

Un cop més, el Departament d’Interior, amb el seu Secretari General Sr. Brauli Duart al cap de tot, utilitza tots els recursos públics dels que disposa contra els agents del CME ferits i lesionats en acte de servei.

 

Això no ve d’ara. La Llei de Pressupostos de la Generalitat de 2017, aprovada per PDCAT, ERC i CUP, va modificar expressament la Llei 10/1994, d’11 de juliol, del cos de Mossos d’Esquadra, per a evitar pagar les indemnitzacions patides pels agents en acte de servei. Els nostres governants, per carregar-se els drets dels agents del CME no tenen cap mirament, sigui per Instrucció, Llei o Reglament. Tampoc els hi fa falta passar per funció pública, economia o derivar la responsabilitat a l’estat espanyol com per a justificar el no retorn del que ens han retallat.

 

“Dignitat” és un paraula que us va molt molt gran, però podrien aprendre-la de qualsevol dels gairebé 17.000 agents que tenen al seu servei.

 

Esperem que aquest 2019 deixin, d’una vegada per totes, de tocar el-s-ous dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra, i abonin com a part de la retribució a la que tenim dret els danys i perjudicis patits en acte de servei.

 

 

Categories: 
Newsletter category: