17-S: VOTACIÓ AL CONSELL DE LA POLICIA PER A LA RECUPERACIÓ DE DRETS

Esteu aquí

VOTACIÓ CONSELL DE LA POLICIA

COMUNICAT (PDF)

17-S: VOTACIÓ AL CONSELL DE LA POLICIA

PER A LA RECUPERACIÓ DE DRETS

 

 

El dia de la votació al Consell de la Policia s’apropa i us volem recordar la proposta d’USPAC que es votarà una per una el proper 17 de setembre de 2018 al matí:

2. Amb fonament l’art. 53,c) i 53,g) es sol·licita que es sotmeti a votació al Ple del Consell de la Policia les següents mocions i propostes:

a) Al Govern de la Generalitat, la inclusió en el projecte de Llei de Pressupostos Generals una partida pressupostària específica que cobreixi les següents reivindicacions:

 • La recuperació de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 del CME.
 • Increment retribució salarial del 5% sostret al 2010.
 • Equiparació de condicions laborals amb GC i CNP.

b)Al Director General de la Policia i al Conseller del Departament d’Interior, per tal que adopti les resolucions escaients respecte a:

 • L’actualització del preu de l’hora extraordinària amb l’IPC del 30’6% del fixat al 2003.
 • Abonament dels 4,3 M d’euros del dispositiu Àgora en un termini de 5 dies.
 • Recuperació del FAS amb l’actualització de l’IPC.
 • Redacció de resolució o instrucció on s’inclogui el dret a 68 hores com assumptes personals.
 • Derogació del Pacte amb el sindicat SAP de 29-01-2015 i 15-05-2017 relatiu a la no aplicació de coeficients en els canvis d’horari, l’obligació de fer horaris especials i no de torns, el no cobrament de plus de nocturnitat a partir de les 22.00 hores o la necessitat de justificant mèdic per indisposicions de menys de 3 dies durant les primeres 30 hores.
 • Abonament de 19 € per jornada en aquelles que siguin de 9 hores o superior.
 • Assoliment últim tram equiparació amb bombers.

c) Al Secretari General del Departament d’Interior:

 • La convocatòria de 2.000 places noves de funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra.

 

També volem donar les gràcies per la seva col·laboració i predisposició al CAT, SPC i SICME que ens han fet arribar el recolzament, gairebé unànime, als punts proposats per USPAC. Tot mantenint obertes les converses, com mai abans havíem aconseguit, per tal d’arribar a una negociació col·lectiva real i efectiva.

 

L’ADMINISTRACIÓ ENS ESCOLTARÀ EL 17-S AL CONSELL I AL CARRER

 

TOTS A UNA COMPANYS/ES !!!!!!

Categories: 
Newsletter category: