ARMILLES INSALUBRES

Esteu aquí

121/2015                     

Sr. Albert Batlle i Bastardas                                                                      

Director General de la Policia

 

Assumpte: utilització d’armilles amb condicions d’insalubritat  

 

De tots és conegut que estem en nivell 4 d'alerta per amenaça d'acció terrorista de caire jihadista. Això obliga a extremar les mesures de seguretat dels agents, i en especial en controls policials, fent ús d'armilles antibales. Tot i que encara hi ha una gran part del col·lectiu sense armilla de dotació personal.

 

Des d’USPAC creiem que la mesura és positiva per la seguretat dels nostres agents, sempre i quan es faci amb els mitjans adequats. Aquests passen per disposar d’unes armilles amb bones condicions, netes i adequades a la talla que pertoqui.

 

L’ús de les armilles a temperatures elevades durant l’ estiu, ha  provocat que després de cada torn de treball s’impregnin de suor i es guardin als maleters dels vehicles sense la ventilació adequada.

 

Això fa que un ús continuat de les armilles comunes sigui del tot insalubre, i fins i tot molest pels agents que es veuen obligats a usar-les, ja que no tenen la seva armilla de dotació personal, causant fins i tot problemes epidèmics.

 

Es per tot això que els sol·licitem:

 

Que s’agilitzi el lliurament de les armilles de dotació personal.

Que mentre els agents no disposin de les seves armilles de dotació personal, es proporcioni per part del departament d’interior les mesures adequades per a garantir que les armilles d’ús comú dels vehicles policials, estiguin en les condicions correctes de salubritat.

Que si els agents continuen utilitzant armilles insalubres, s'instarà a realitzar una auditoria de riscos i salut laboral a l'òrgan que s'escaigui.

 

Des d’USPAC exigim que la seguretat i la salubritat vagin de la mà.

 

Per la dignitat de la tasca policial !!!

 

Catalunya, 24 de novembre de 2015.

COMUNICAT PDF

Categories: