ARRO (IV): CREACIÓ GRUP DE TREBALL ARRO, I PROPOSTES DE MILLORA PER L'ESPECIALITAT

Esteu aquí

NOTICIA (PDF)

 

ARRO (IV): CREACIÓ GRUP DE TREBALL ARRO, I PROPOSTES DE MILLORA PER L'ESPECIALITAT

 

 

Continuem proposant i argumentant que les millores presentades, per registre, per part d'USPAC, són necessàries per a millorar les condicions laborals dels companys/es. Així mateix, és imprescindible la creació d’una comissió temporal o grup de treball on posarem les bases d’aquestes millores laborals i la inclusió de les ARRO a les GNP (Guàrdies No Presencials).

 

Som coneixedors d'una “pràctica” habitual entre les ARRO, es tracta de "l'activació NIVELL 3 " d'efectius davant determinats fets o esdeveniments.

 

Sembla que es tracta d'un protocol intern que suposa l'activació del 90% dels efectius disponibles de cada ARRO. Ara bé, com les distribucions d'efectius internes de cada destinació, la manca d'efectius perquè consten segons la RLT, però desenvolupen tasques en altres unitats ja sigui en "negre" o comissionats. Efectius amb adaptacions laborals, en segona activitat i demés,... resulta que a cada ARRO els criteris d'activació d'aquest "protocol" resulten diferents.

 

Per a aquest motiu, i per una UNIFICACIÓ DE CRITERIS, TRANSPARENT, EFICAÇ I EFICIENT, reclamem que se’ns traslladi les normes genèriques d'activació d'aquest "protocol d'activació NIVELL 3", però sobretot, que per cadascuna de les ARRO, es detalli agent per agent, si es veu afectat o exclòs de les activacions que hem especificat.

 

Entenem de la confidencialitat de les dades que estem demanant, i el nostre compromís al seu tractament específic, però, considerem que existeixen els mecanismes interns, a cada destinació d'ARRO, per a fer arribar aquest llistat.

 

És important, fixar una regulació i directrius que obliguessin a les diferents ARRO a establir els agents afectats per a cada activació.

 

Així doncs, els agents de cada ARRO seran coneixedors de les seves obligacions, drets i deures a l'hora de l'activació d'aquest protocol. I així tindran la possibilitat de fer canvis amb altres efectius que quedin "lliures". Aquestes mesures, evidentment, permeten la conciliació de la vida personal i laboral.

 

EXIGIM MILLORES LABORALS I, LES G.N.P PER A LES ARRO

 

 

Categories: 
Newsletter category: