BOE: PAGA EXTRA 2012, DIES AP I PERMISOS ANTIGUITAT

Esteu aquí

75/2015  

Sr. Jordi Jané i Guasch

HBLE. CONSELLER D’INTERIOR

 

Assumpte: recuperació paga 2012, dies addicionals d’AP i vacances

 

Hble., Conseller,

 

El passat 12-9-2015, per acord del “Consejo de Ministros” i mitjançant publicació al BOE núm. 219, es va procedir a l’aprovació de mesures a favor dels treballadors públics. Poc a poc, els funcionaris recuperem drets que ja teníem consolidats, no tots per això, i encara suportem retallades aplicades.

 

Un breu resum d’aquestes mesures (recuperació de drets) són:

 

-Retorn del 26.2% del total de paga extra retirada el 2.012

 

-Modificació EBEP dels permisos d’Assumptes Propis (AP) fins a 6 dies/any

 

-Modificació EBEP permisos per antiguitat (dies addicionals de vacances)

 

Aquestes millores afecten als funcionaris de l’Estat, restant sota criteri de la resta d’administracions la seva aplicació.

 

Cal recordar, que els funcionaris de la Generalitat els darrers hem suportat fortes retallades econòmiques i laborals, algunes d’elles única i exclusivament, aplicades a nivell autonòmic, tot i això, la normativa bàsica que regula els drets dels treballadors públics queda recollida en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), base legal sobre la que es redacta qualsevol normativa.

 

Una recent modificació de l’EBEP, va comportar un increment dels dies d’AP, i en pocs dies es va aplicar a TOTS ELS FUNCIONARIS DE LA GENERALITAT.

 

Per tot això, li demanem que traslladi a la resta del Govern de la Generalitat la necessitat de recuperar els drets reconeguts LEGALMENT i els faci efectius tant aviat com sigui possible.

Catalunya, 14 de setembre de 2015

COMUNICAT PDF

BOE 12 SETEMBRE 2015 (MESURES FUNCIONARIS)

 

 

 

Categories: