CARTA AL NOU CONSELLER D’INTERIOR, SR. MIQUEL BUCH

Esteu aquí

NOTICIA (PDF)

 

CARTA AL NOU CONSELLER D’INTERIOR

 

Honorable Conseller d’Interior Sr. Miquel Buch,

En primer lloc, des d’USPAC, com a sindicat representatiu del cos de Mossos d’Esquadra volem donar-li la benvinguda al capdavant del Departament d’Interior i donar-li molts ànims per aquesta nova tasca que li ha encomanat el Molt Honorable President Sr. Torra.

En segon lloc volen fer-li arribar un seguit de qüestions rellevants:

1.   Li volem posar en el seu coneixement l’absència total de negociació col·lectiva al cos de Mossos d’Esquadra. Esperem que no es deixi influir ni guiar per la Secretària del Consell M. Pau Martí o per la Subdirectora General de Recursos Humans Maite Català a l’hora de continuar prohibint-nos grups de treball dins el Consell de la Policia. Li adjuntem el Decret 145/1996, de 30 d’abril, perquè se’l pugui mirar, ja que reglamenta la seva funció com a President del Consell, únic àmbit de negociació del cos de Mossos d’Esquadra.

2.   Li aconsellem, per a evitar més demandes, que es miri els punts de l’ordre del dia que proposarà USPAC de cara al proper Consell de la Policia que es celebrarà abans del 10 de juny, i sigui vostè qui decideixi els punts a sotmetre a votació.

3.   També tindrà la decisió d’afrontar la persecució sindical per la Direcció General de la Policia a la que es veuen sotmesos els representants sindicals no afins a l’administració (tots excepte el sindicat SAP-UGT).

4.   D’altra banda, li demanem el cessament de la Sra. Maite Català i Pujol, Subdirectora General de Recursos Humans (Directora General de la Policia de facto durant l’aplicació del 155), qui és incapaç d’oferir cap negociació col·lectiva als sindicats representatius. De ben segur li podran posar al dia dins el Departament dels diversos procediments judicials existents i la reiterada mala praxis de la Sra. Català.

5.   Tenim que ser un referent policial, uns garants dels nostres ciutadans,... i per tal de poder-ho assolir, necessitem que se’ns doti dels mitjans necessaris. Que se’ns escolti, que se’ns deixi decidir mitjançant veu i vot i que se’ns respecti.  

6.   Li recordem que la nostra Policia no ha de ser objecte de debat polític, ni ha de ser polititzada. Li demanem respecte per la nostra institució, i sobretot que ens deixin fer allò que millor fem, protegir la ciutadania de Catalunya.

En qualsevol cas, té oberta la porta d’USPAC per tot allò que necessiti, per a informar-li del que convingui, tot posant-nos des del primer moment a la seva disposició sempre i quan sigui per millorar i defensar les condicions laborals, professionalitat i prestigi del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat de Catalunya.

Rebi una cordial salutació.

 

 

 

Categories: 
Newsletter category: