COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 22-03-2018

Esteu aquí

C.S.S.L

COMUNICAT USPAC (PDF)

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (C.S.SL)

 

El passat dia 22 de març de 2018 es va celebrar el primer Comitè de Seguretat i Salut laboral d’aquest any, on es van tractar els temes que a continuació comentem:

Servei de vigilància de la salut

1. Els exàmens de salut per aquest 2018 seran igual que l’any passat. Es publicaran al mes d’abril, ja que es volia fer una reserva d’hora amb una agenda electrònica, però està donant problemes i pot ser no es pot fer servir.

2. Al CSSL de desembre de 2017 se’ns van presentar uns projecte de dotar als companys/es que tenen una adaptació al lloc de treball de sobre pes al cinturó d’uns tirants i que es lliurarien 25 per fer proba pilot. Preguntat per aquest tema ens responen que encara està pendent de lliurar-los, ja que ultimen una enquesta de valoració d’aquests tirants per als companys/es de la prova pilot.

3. USPAC i la resta de sindicats reiterem que les adaptacions al lloc de treball són lentes i el seu procediment no és clar. Això provoca que companys/es que necessiten una adaptació per la seva patologia, tinguin que continuar treballant amb les mateixes condicions i, com a conseqüència amb una baixa laboral.

Subdirecció de prevenció de riscos laborals

4. La USPAC va peticionar que es creïn taules de coordinació amb els centres de treball que no depenen del departament d’interior, com els centres penitenciaris i la Ciutat de la Justícia. La subdirecció es va comprometre a informar-nos de les actuacions que es portin a dependències on treballin MMEE en aquests centres.

5. Es va proposar d’establir un protocol per activar de manera personal i anònima els serveis de suport psicològic, però la subdirecció no ho creu oportú. En quan a les dades d’actuació del 2017, ens informen que es van atendre 359 casos, 145 d’aquests casos van ser nous i, es va donar l’alta a 138. La USPAC va peticionar una memòria anual dels casos tractats al servei de suport psicològic; ho estan fent i se’ns lliurarà.

6. La USPAC va peticionar que per protocol s’estableixi que en cas de contagi de la nostra roba amb agents biològics com sang, sarna i altres que sigui l’administració qui es faci càrrec d’aquesta neteja. L’administració va acceptar aquesta petició i així ho establirà en PNT’S o instruccions operatives, que tracten aquests temes.

7. Ja tenim la Avaluació de Riscos dels motoristes de trànsit!!!!!  Ara només falta dotar a tota la especialitat amb la roba i els materials adients!!!

Subdirecció General de Recursos Humans

8. La USPAC va peticionar per escrit les dades sobre les baixes laborals desglossades per horaris nocturns i horaris més estables, i les dades específiques de USC. L’administració ens va sorprendre amb un detall sobre aquestes dades, que valorem en positiu, a la espera de donar-li un cop d’ull.

9. La USPAC ha peticionat de forma reiterada durant els últims 2 anys la convocatòria d’una mesa de materials i equipaments per tal que la part social pugui conèixer de primera mà les noves adquisicions de material i el perquè d’aquestes adquisicions. Ens convoquen pel proper dia 12 d’abril, així que FITA HISTÒRICA ACONSEGUIDA!!!

 

Uniformitat i materials

10. La USPAC va tornar a demanar en aquest C.S.S.L que es presentés la nova uniformitat i els nous vehicles, per fer les primeres observacions. No van voler parlar del tema. van dir que es tractaria en aquesta comissió de materials i equipaments.

11. Des d’administració ens comuniquen que es continuarà amb la política de retirar la roba quan es demani reposició i, en cap cas es deixarà que se la quedi el Moss@.

Infraesctructures

12. S.R.C de Tarragona ens informen que han posat la il·luminació com toca per normativa i que no poden deixar obrir les portes del passadís per un tema de climatització.

13. Sala de control del C.P.P, ens responen que ja s’ha passat al cap d’administració de ponent per a que li comuniqui al gerent del CPP. La USPAC insisteix que és el servei de prevenció el qui hauria de fer aquesta comunicació al CPP per vetllar per a que els Moss@s allà destinats desenvolupin el servei amb garanties.

14. La USPAC va peticionar fer dos box a la AIC de la RPC, ja que són els únics en tot el cos que no en disposen i ho necessiten per a determinats serveis confidencials. Ens responen que és la oficina de suport de l’ABP, qui ha de fer la petició i, a partir d’aquí, s’estudiarà la ubicació i la seva viabilitat.

15. Per fortes olor a marihuana, quan hi ha comisos a l’ABP Anoia, la USPAC va peticionar la ubicació d’un contenidor pel seu emmagatzematge. Ens informen que no toca cap contenidor en aquestes dependències i que de cara a l’any vinent ja estarà operatiu el magatzem a Barcelona per centralitzar el dipòsit d’aquests comisos.

16. Per petició d’USPAC ens comuniquen que durant aquest any i el vinent, es renovaran els Circuits de Càmeres de Videovigilància a les diferents dependències policials d’arreu del territori.

17. Ens comuniquen per reiterades peticions d’USPAC, que la ventilació de la OAC de Lleida s’ha canviat i han allargat fins al terra les sortides d’aire. També està previst al 2019, instal·lar a la part del davant de la Comissaria unes cèdules per protegir-la dels raigs de sol i poder aconseguir una òptima temperatura interior.

18. La USPAC peticiona que cap despatx d’una dependència policial es pugui veure des de l’exterior, però continuem rebent respostes negatives a aquest greu problema davant de l’actual estat d’alarma en el que ens trobem.

19. Se’ns comunica que no s’han donat ordres des de prefectura de tenir armes llargues a recepció i que aquestes actuacions en tot cas depenen del cap de l’ABP o Cap de la Regió corresponent.

Categories: 
Newsletter category: