COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL, 29-06-2018

Esteu aquí

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL, 29-06-2018

NOTICIA (PDF)

 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL, 29-06-2018

 

Després del 2on Comitè de seguretat i salut laboral (C.S.S.L) de 2018, podem constatar la deixadesa de les Comissaries de Mossos d’Esquadra, amb un número d'incidències i incompliments a la Llei de prevenció de riscos laborals incomptables.

Per desgràcia per a tot el nostre cos ens temem que inspecció de treball tindrà molta feina, a partir d’ara, amb la desídia instal·lada a l’administració per a resoldre les incidències que es detecten als diferents centres de treball.

 

Subdirecció General de Recursos Humans

 

1. USPAC va preguntar a l’administració per la instrucció que van proposar al desembre de 2016 i les esmenes presentades pels diferents sindicats al gener de 2017. Ens van respondre que a l’any 2017 havien passat moltes coses i que no s’havia pogut fer, encara no entenem la resposta. A data d’avui, TOTES les adaptacions al lloc de treball incompleixen la instrucció vigent sobre les adaptacions al lloc de treball.

 

2. Al C.S.S.L de desembre 2017 i març 2018 USPAC va demanar la ocupació de la relació de llocs de treball actualitzada i, en ambdós Comitès, ens ho han tret de l’ordre del dia. La manca d’efectius està alterant els factors psicosocials del Cos, cada dia més saturat de feina, amb més burocràcia i patint les conseqüències que comporta,... com l’augment de l’estrès, manca de motivació, problemes de salut,... Ho demanarem per una altra via, a veure si podem aportar solucions al problema més greu que té actualment el cos, la mancança d’efectius al carrer.

 

3. USPAC va presentar una sèrie d’incidències relacionades amb ASEPEYO, si teniu qualsevol incidència amb la mútua poseu-vos en contacte amb el delegat de riscos laborals a: riscoslaborals@uspac.cat

 

Infraestructures

 

4. ABP Cervera  Ens informen que des de la Regió Policial Ponent s’ha donat prioritat a altres obres i que el diminut vestidor femení de la Comissaria no és una prioritat, per això no s’ha ampliat. Està pressupostat i tot preparat per fer-ho. No hem entès el tema prioritari, si no està en condicions s’ha d’arreglar SI o SI, ja que per altres temes sí que hi ha diners!!!

 

5. ABP Tarragona  Ens informen que la màquina de climatització del despatx de la U.T.I, cada any, salta l’alarma per canviar una peça per aquestes dates i que durant uns dies no hi ha clima perquè esperen la peça. L’any que ve miraran de tenir-la ja a mà per a canviar-la al moment. Tema solucionat.

 

6. ABP Barcelona – Ciutat Vella  Ens informen que les inundacions del passat mes de maig es poden tornar a repetir, perquè l’Ajuntament de Barcelona va fer obres al col·lector d’aigües i perjudica la sortida d’aigües de la Comissaria. Del clima funcionen 3 de 4 màquines. Cap dels dos incidents es podran solucionar aquest any.

 

7. CD Banyoles – Ens comenten que els companys/es es renten les botes de fang als plats de dutxa i tiren burilles, i altres, pels banys. I per aquest “motiu” es van embossar les canonades.

 

NOTÍCIA COMPLERTA (PDF)

 

 

Categories: 
Newsletter category: