CONCURS I TRANSPARÈNCIA PER ARRO. SOTA MÍNIMS

Esteu aquí

CONCURS I TRANSPARÈNCIA PER ARRO. SOTA MÍNIMS

NOTICIA (PDF)

 

CONCURS I TRANSPARÈNCIA PER ARRO. SOTA MÍNIMS!

 

En referència al proper concurs de l’especialitat Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), volíem reclamar la manca de places que han sortit a concurs durant els últims anys a les diferents ARRO del territori, i en especial volem posar com a molts dels nostres exemples la Regió Policial Ponent. Com vostè sap, la RPP actualment es troba molt per sota del qual la seva RLT la defineix com a àrea operativa. També, aquesta regió compta amb diversos agents ocupant una plaça de forma definitiva en aquesta especialitat, però es troben comissionats en altres llocs, el que l’administració anomena reserves. A més a més, altres agents es troben en comissió de serveis; això succeeix a totes les ARRO, sense excepció.

Tenint en compte això, no es pot comprendre que en els dos últims concursos oposició de l’any 2012 AGP/300/12 i en l’anterior de 2014 AGP/300/14 per a la provisió d’agents per a la especialitat de protecció de persones i bens (ARRO), solament sortís a concurs una plaça, cadascun dels dos concursos. Aquesta última no es va cobrir finalment, ja que l’agent que la va guanyar, va triar anar a una altra especialitat. Amb un escreix de tants agents i tenint en compte el nombre de places dels dos últims concursos oposició, trobem una manca de transparència a l’hora de treure places en algunes regions policials.

En regions policials com Girona hem pogut veure quantitats elevades de places els últims concursos, no així, en la regió de ponent.

L’ARRO de Ponent es va reforçar per diversos efectius comissionats. Tot i que la majoria d’aquests ja no es troben en comissió de serveis, però les places mai han sortit a concurs. Per la qual cosa, es fa evident que existeix una manca real d’efectius.

Un altre fet del tot incomprensible, és la relació de persones en reserva. Tenint coneixement que alguns d’aquests mossos porten 15 anys amb la seva plaça a l’especialitat d’ARRO, però porten anys comissionats en una altra especialitat. I alguns ni tan sols han treballat a l’especialitat, però que a la vegada estan ocupant la seva plaça definitiva en l’especialitat, la qual mai cobriran, mentre ocupen una altra en forma de comissió dins d’una altra especialitat i, pel que sembla, amb un “dret vitalici” que ningú sap d’on s’ha tret..

 

NOTICIA COMPLERTA (PDF)

 

 

Categories: 
Newsletter category: