CONFLICTE COL·LECTIU AL COS DE MOSSOS D´ESQUADRA

Esteu aquí

CONFLICTE COL·LECTIU AL COS DE MOSSOS D´ESQUADRA

COMJNICAT (PDF)

 

CONFLICTE COL·LECTIU AL COS DE MOSSOS D´ESQUADRA

 

El passat 22 de novembre vam instar al President del Consell de la Policia, Miquel Buch, a incloure un únic punt obrint un cop més el  conflicte col·lectiu al cos de Mossos d’Esquadra sobre condicions laborals. El resum dels punts a tractar de la proposta presentada i registrada per USPAC  a l´agost és aquest:

 

1. Aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de treball de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra.

-Planificació anual, Q5 homogeni (torn) i aplicació de coeficients des del primer dia.

 

2. Formació.

 -Planificació  formació dins 1.680 hores anuals. Aplicació de coeficients.

-Implementació catàleg de cursos obligatoris i descentralitzats.

 

3. Provisió de llocs de treball.

-Convocatòries cada 2 anys

-Creació comissió per determinar les bases.

-Eliminació topall punts per experiència, antiguitat i felicitacions.

-Obligació treure a concurs totes les places en adscripció provisional, excepte comissions mediques.

 

4. Carrera professional.

-Creació de comissió permanent al Consell de la Policia pel disseny i seguiment Pla de carrera professional d’USC i resta d’unitats.

 

5. Reconeixement professional.

-Bossa de compensació d’hores extraordinàries.

-Complement d’operativitat plena.

-Compensació especial en jornades de 12 hores o més.

-Plus de nocturnitat.

 

6. indemnitzacions per lesions acte de servei.

-Reconeixement a indemnització per totes les lesiones, permanents o temporals, produïdes en acte de servei, accident in itinere o qualsevol derivada de la funció policial. Contractació d’assegurança obligatòria per part de la Generalitat.

 

[LLEGIR MÉS]

 

Categories: 
Newsletter category: