CONSELL DE LA POLICIA 17-09-2018

Esteu aquí

CONSELL DE LA POLICIA 17-09-2018

NOTICIA (PDF)

 

CONSELL DE LA POLICIA 17-09-2018

 

A les 08:00 hores es va fer un concentració davant d’Interior i li vam donar una càlida benvinguda al Conseller Buch i a la resta dels membres del Consell de la Policia.

Seguim amb el que “ja és una tradició”, parlar de verbs en futur: farem, mirarem, estudiarem,... de concrecions ben poques.

 

PAGAMENT ÀGORA:

No sabem quantes vegades han dit “ara sí que sí”,... Ens asseguren que es pagarà a la nòmina de novembre de 2018.

 

PAGAMENT ELECCIONS 21D-2017:

Manifesten que es pagarà a la nòmina d’octubre de 2018.

 

FUNCIÓ PÚBLICA:

El dia següent (18-09-18) es reunia la Mesa General. És una autèntica vergonya que no ens avancin res del que allà es proposarà, ja que en saben bona part del contingut.

 

Us recordem els acords arribats, els quals eren d’obligat compliment:

  • Recuperació 1,50% retroactiu des de gener de 2018; 1.75% des del juliol; i un 0.20% addicional (sense concretar dates), sumarà un total del 1.95%.
  • Recuperació 100% del sou en cas de baixes (IT). Pel que fa a absències (indisposicions) es retornarà a la situació anterior del 2012.

 

Els punts que no han volgut tractar ni arribar a cap acord:

  • Restauració del FAS.
  • Productivitat.
  • Recuperació pagues extres de 2013 i 2014.

Segueixen insistint en que mossos no podem entrar a la mesa general de la funció pública, quan és un tema merament de voluntat que ens deixin participar.

 

CONCURS GENERAL I D’ESPECIALITATS:

En 2 o 3 setmanes es publicarà el concurs general. Els concursos de Trànsit i ARRO podran ser amb increment de places, però depèn del pressupost. U.I serà al 2019.

 

NOTÍCIA COMPLERTA (PDF)

 

Categories: 
Newsletter category: