CONSELL DE LA POLICIA 18-11-2015 I ESCRITS DERIVATS (DGAIA I DRETS SINDICALS9

Esteu aquí

115/2015

 

 

COMUNICAT PDF (CLICKA)

 

ESCRITS/PETICIONS DERIVATS DEL CONSELL

 

 

112/2015

Sr. Cesar Puig Casañas

Secretari General del Dep. d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Carrer de la Diputació, 355, 08009  Barcelona

 

Assumpte: Conflicte d’Interessos

 

Sr. Secretari, mitjançant el present, tal i com vam quedar el passat Consell de la Policia de data 18 de novembre, li fem avinent la necessitat de rebre una resposta per escrit, del protocol a seguir en casos de conflicte d’interessos entre DGAIA i Mossos.

Ha passat, i nosaltres actualment portem un cas, on el Departament no ha donat cobertura jurídica a un mosso actuant en l’exercici de les seves funcions. El motiu concret, com li vaig manifestar al Consell de la policia, és què, se li manifesta a l’agent que hi ha “conflicte d’interessos” perquè la Generalitat té la tutela d’aquell menor i per això, se li ha de prestar l’assistència lletrada al menor i no al mosso.

És per això, que des d’USPAC li demanem que ens comuniqui, el protocol a seguir en aquests casos, i com rescabalar els diners que ha pagat el sindicat en aquesta defensa jurídica:

Tot esperant rebre notícies seves, restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Catalunya,  19 de novembre de 2015

COMUNICAT PDF (CLICKA)

113/2015

Sr. Albert Batlle  i Bastardas

Director general de la Policia. Dep. d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Travessera de Les Corts, 319-321. 08029  Barcelona

 

Assumpte: Drets sindicals

 

Sr. Director, mitjançant el present, li demanem una previsió en el lliurament dels locals sindicals i els taulells d’anuncis a les diferents comissaries.

A dia d’avui, no disposem dels locals de Girona, Barcelona, Lleida ni Tarragona (estem citats per la setmana vinent pel local de Lleida). Així mateix, son moltes les comissaries on no disposem de taulell d’anuncis, tot i que, en algunes es disposa de taulells buits que no se’ns assignen, i en altres, hi ha taulells ocupats per sindicats no representatius sense dret per tant, a tenir taulell sindical.

És per això, que des d’USPAC li demanem que s’agilitzi el màxim possible, el lliurament dels mitjans que preveu el pacte de drets sindicals en vigor.

Tot esperant rebre notícies seves, restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Catalunya,  19 de novembre de 2015

 

COMUNICAT PDF (CLICKA)

Categories: