CONTESTACIÓ CARTA CONSELLER MIQUEL BUCH

Esteu aquí

CONTESTACIÓ CARTA CONSELLER MIQUEL BUCH

 

RESPOSTA (PDF)

 

CARTA ALS SINDICATS DEL CONSELLER BUCH

 


 

CONTESTACIÓ CARTA CONSELLER MIQUEL BUCH

 

 

Honorable Sr. Miquel Buch i Moya

Conseller d’Interior

Diputació, 355

08009 Barcelona

 

Sr. Miquel Buch i Moya,

 

En el dia d’avui ens ha fet arribar a tots els sindicats un escrit on demostra el seu perfecte desconeixement de qualsevol cosa relacionada amb el cos de Mossos d’Esquadra, més enllà de rebre una nòmina encapçalada amb les paraules  “Departament d’Interior”.

Les eleccions sindicals s’han hagut de repetir perquè l’administració va vulnerar els drets fonamentals de la resta de sindicats en benefici del SAP-UGT a les eleccions de 2015. Si hi ha alguna negociació que s’ha suspès és perquè el Tribunal Superior de Justícia ha condemnat a l’administració a convocar noves eleccions.

Respecte a les eleccions sindicals de 2019, on ha sortit a la llum el frau electoral en l’emissió en el vot per correu comés per funcionaris del Departament d’Interior en benefici del seu sindicat de capçalera, l’autoritat judicial va acordar el següent:

Veritablement ja no sabem si vostè el que ens demostra amb la seva missiva és la ignorància més absoluta del que succeeix al seu Departament, o ho fa voluntàriament per amagar la seva manifesta incompetència al davant d’aquesta conselleria: no hi ha cap resolució judicial que hagi suspès cautelarment el recompte del vot per correu.

Ans al contrari, l’autoritat judicial ha adoptat unes mesures cautelars perquè no es torni a repetir les eleccions donat que, un altre cop, hi ha fonamentades sospites que l’administració ha tornat a cometre il·legalitats en benefici del mateix sindicat.

Quan vostè diu que no pot negociar res perquè el recompte de vots està “suspès cautelarment per resolució judicial”, únicament hi ha dues possibilitats: o vostè menteix, o vostè té un greu defecte de comprensió lectora que no es pot esmenar. Sigui com sigui, qualsevol de les dues possibilitats l’inhabilita per continuar al capdavant de la Conselleria d’Interior.

Qui ha aturat el procés electoral de forma il·legal, arbitrària i de forma contrària a la finalitat d’una resolució judicial ha estat el Departament d’Interior:  (veure a l'arxiu pdf)

 

Aquesta desconsideració vers la Justícia, va comportar que un Magistrat li hagués de: (veure a l'arxiu pdf)

 

A què juga ara mentint i dient que no pot negociar res perquè un Jutjat ha acordat la suspensió de les eleccions a instàncies d’un sindicat? Creu que així ens posarà al col·lectiu en contra d’ USPAC? De veritat creu que els mossos som idiotes?

 

USPAC no negociarà amb vostè els drets que ja tenim reconeguts.

USPAC li exigeix que dicti les instruccions corresponents per garantir un Q5 homogeni, en règim horari de torns (T), amb aplicació de coeficients; 68 hores de PAP, o que compleixi l’Acord 13 de febrer de 2008 d’equiparació amb bombers.

 

El cos de Mossos d’Esquadra no ens mereixem un dirigent que ens menteixi.

Sr. Buch, faci un favor al cos, a la ciutadania i faci’s un favor a vostè: dimiteixi abans que sigui cessat i surti del Departament amb la dignitat que sigui capaç de mantenir d’ara en endavant.

 

 

 

Categories: 
Newsletter category: