EPI’S CIENTÍFICA REACTIUS “CANCERÍGENS” LOFOSCÒPIA ABANS I DESPRES DE LA RECLAMACIÓ D’USPAC

Esteu aquí

45/2015

 

EPI’S CIENTÍFICA

REACTIUS “CANCERÍGENS” LOFOSCÒPIA

ABANS I DESPRES DE LA RECLAMACIÓ D’USPAC

 

SERVEIS JURÍDICS D’USPAC arran de la denúncia presentada per companys afectats va presentar diversos escrits en referència als reactius cancerígens emprats en la tècnica de lofoscòpia.

 

Escrit denúncia EPIS científica al CME, reactius (clicka)

Petició revisions mèdiques complementàries (clicka)

 

Aquests i altres escrits van obligar a la DGP a donar resposta la qual us adjuntem, d’aquesta resposta destaquem:

 

1-En el CSSL del CME de 12-12-2014 es va informar de material de protecció individual.

2-Que els treballadors disposen del Manual de seguretat per la manipulació de reactius; Manual de prevenció de productes químics realitzat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals; i, del Manual de seguretat al laboratori de lofoscòpia.

3-També informen que s’ha avaluat  els riscos específics i s’han determinat les mesures preventives en les unitats corresponents.

4-Que es programa per l’any 2015 més avaluacions de riscos en altres centres de treball.

5-Que s’ha constituït un grup de treball de caràcter intern amb diversos participants en prevenció de riscos laborals (USPAC, denunciant, EXCLÒS)

6-Que anualment s’actualitzen els protocols de vigilància de la salut i que tot i no disposar de bio marcadors específics per al cas en concret, es fan proves complementàries (espirometria i controls renals i hepàtics)

7-S’ha d’informar a cada treballador dels seus riscos específics que afecten al seu lloc de treball.

 

Aquesta resposta RECONEIX IMPLÍCITAMENT QUE S’HAN ADOPTAT MESURES PREVENTIVES QUE ANTERIORMENT NO ESTAVEN INSTAURADES.

 

USPAC DEFENSA ELS TEUS DRETS!!!!

Catalunya, 2 de Juny de 2015

COMUNICAT PDF

RESPOSTA PDF

 

Categories: