GNP PER LES ARRO

Esteu aquí

GNP PER LES ARRO

COMUNICAT USPAC (PDF)

 

GNP PER LES ARRO

 

 

Des d'USPAC hem demanat, en diverses ocasions, la inclusió de les ARRO en l'acord de les GNP (Guàrdies No Presencials). A aquesta petició TOTS els sindicats s'han anat sumant sense cap objecció, igualant les condicions de treball de les ARRO a la resta d'especialitats de la C.G de Recursos Operatius.

 

A la darrera reunió de la “comissió de seguiment periòdica sobre el pacte de les GNP”, del 27-11-2015 (fa pràcticament 2,5 anys), reunits a petició d’USPAC, i on la resta de formacions sindicals representatives van donar ple suport a les nostres peticions. Se’ns va reconèixer que cal respectar els drets dels treballadors que es troben de “Festa-Lliure” de servei i, per tant, la seva activació/localització està limitada. Excepte per aquells que es troben en GNP i que reben la compensació horària i, altres garanties degudament regulades.

 

Cal recordar que el primer acord de GNP era per agents, bàsicament, d'unitats d'investigació del CME. Però la necessitat operativa d'activar altres especialitats es va ampliar a la C.G.R.O (BRIMO, TEDAX, CANINA,..) EXCLOENT de forma injustificada a les ARRO, tot i la necessitat operativa d'activar efectius de Festa/Lliure de servei per necessitats del Servei.

 

Els darrers anys, ha quedat sobradament demostrat, que davant determinats fets (atemptats, manifestacions, entrades a domicilis, dispositius especials i molts més) requereix un increment d'efectius superior a l'ordinari, però la manca de regulació específica per les ARRO, fa que els efectius que no es troben de torn, es troben de FESTA/LLIURE de servei. Per tant, s'ha anat utilitzant una "mala praxis" generalitzada per part dels comanaments responsables de la planificació de dispositius i de les ARRO.

 

S'activen als serveis disponibles, ABUSANT de la seva professionalitat, localitzant-los inclús per vies que la mateixa DGP ha declarat IL·LEGALS, com és el WhatsApp. Fins i tot, s'ha arribat a demanar "explicacions" a aquells efectius que han volgut gaudir del seu DRET A GAUDIR DE LA FESTA/LLIURE DE SERVEI que tenen planificat.

 

Les GNP, comporten drets i obligacions als efectius sotmesos a aquesta situació, els obliga a estar disponibles i activats en cas de necessitat, però alhora, no menys important, se'ls compensa per restar en aquesta situació.

 

Considerem una IRRESPONSABILITAT MAJÚSCULA, que la DGP i els seus màxims responsables, conscients de la manca d'efectius que pateix el cos amb la conjuntura actual, amb multitud de mobilitzacions improvisades,... moltes d'elles convocades per les xarxes i altres, no ampliïn aquest acord de les GNP a les unitats d'ordre públic d'ARRO. Com ja ho tenen a la BRIMO, per tal que davant de qualsevol necessitat operativa, poder disposar del màxim d'efectius disponibles. Ara bé, com hem dit, aquesta disponibilitat cal compensar-la degudament i no ABUSAR DE LA PROFESSIONALITAT DELS COMPANYS AFECTATS.

 

Per últim, la manca de GNP fa que no es pugui disposar de TOTS els efectius “disponibles” de les ARRO i, com a conseqüència, s’hagi d’utilitzar efectius d’USC, de Trànsit,... amb la corresponent manca de material i de formació en ordre públic; com per exemple vam viure el passat 25 de març davant de la Subdelegació de Lleida.

 

Per tot això, sol·licitem que, amb celeritat, introdueixin les ARRO en l’acord de les GNP.

 

 

PROU DE MALTRACTAR A LES ARRO !!!

 

 

 

Categories: 
Newsletter category: