II CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL EN RECLAMACIÓ SALARIAL

Esteu aquí

FAS, ÀGORA, PAGUES, HORA EXTRA, BOMBERS,...

NOTÍCIA COMPLERTA (PDF)

 

DECLARACIÓ DE II CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL

EN RECLAMACIÓ SALARIAL: ABONAMENT ÀGORA, ACTUALITZACIÓ PREU HORA EXTRAORDINÀRIA; RECUPERACIÓ PAGUES EXTRAORDINÀRIES 2013 I 2014; RECUPERACIÓ 5% RETRIBUCIÓ SALARIAL, RECUPERACIÓ FAS I ASSOLIMENT DARRER TRAM EQUIPARACIÓ BOMBERS.

CONVOCATÒRIA CONCURS 2.000 PLACES MOSSOS.

 

 

La UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA (USPAC), comunica que efectua una DECLARACIÓ DE CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL contra la Conselleria del Departament d’Interior de la qual és titular l’Honorable Sr. Miquel Buch i Moya, en base als següents

 

F E T S

 

PRIMER.- USPAC, com a organització representativa al Consell de la Policia del cos de Mossos d’Esquadra, ha denunciat en reiterades ocasions la minva dels drets i condicions laborals del cos, propiciada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

 

SEGON.- El cos de Mossos d’Esquadra no té reconegut legalment el dret de vaga, i al tractar-se d’un estament funcionarial únicament pot tenir reconeguts els drets laborals per una norma.

 

L’únic àmbit de negociació col·lectiva legalment reconegut es el Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra (art. 49 i 52 Llei 10/1994, d’11 de juliol)

 

Donat que al tractar-se d’un cos policial no és pot ser titular del dret fonamental de vaga reconegut a l’art. 28.2 CE, dret que únicament és “incardinable” dins el plantejament d’un “conflicte col·lectiu”, possibilitat reconeguda a les organitzacions sindicals representatives.

 

L’art. 53.a) de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, preveu expressament que és una funció del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra, directament derivada del dret fonamental de llibertat sindical, la mediació i conciliació en cas de conflictes col·lectius.

 

SEGON.- Des de l’any 2010, i en especial des de l’exercici 2012 amb l’aprovació inicial de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, es produeix una minva dràstica de les retribucions i condicions laborals dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra.

 

Sense anar més lluny, l’art. 33 suprimeix el Fons d’Acció Social i l’art. 34 autoritza a la Generalitat a reduir percentualment les retribucions anuals dels funcionaris i suprimir el pagament de les pagues extraordinàries.

 

LLEGIR MÉS,... (PDF)

 

Categories: 
Newsletter category: