INSTRUCCIÓ 11/2017, MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ 7/2017 SOBRE ELS PAP

Esteu aquí

INSTTRUCCIÓ 11/2017

 

 

INSTRUCCIÓ 11/2017

 

 

Us trameto, adjunta, la  Instrucció 11/2017, de 21 de desembre, de modificació de la Instrucció 7/2017, de 8 d’agost, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra per a l’exercici policial 2017-2018. Aquesta Instrucció, que modifica els punts 3 i 5.1 de la Instrucció 7/2017, possibilita, de forma excepcional, el gaudiment de les hores per a assumptes personals generades en aquest exercici policial, que no s’hagin gaudit abans del 31 de gener de 2018, fins al dia 9 d’agost de 2018.

Categories: 
Newsletter category: