MALESTAR ARRO RPMS PER LA NOVA PREVISIÓ HORÀRIA

Esteu aquí

MALESTAR ARRO RPMS PER LA NOVA PREVISIÓ HORÀRIA

NOTÍCIA (PDF)

 

MALESTAR ARRO RPMS PER LA NOVA PREVISIÓ HORÀRIA

 

S'ha traslladat un “nou quadrant” als efectius de l'ARRO RPMS, sobre una base d'un horari 7x7, s'ha “planificat” dies addicionals en setmana de Festa, corresponent a jornades de formació com a R/F (retén / Formació de 7-17h) fins a un total de 11 planificades. És a dir, que els agents passen de trencar 5 setmanes de festa (amb el quadrant 2018-2019) a 11 setmanes trencades amb l'actual quadrant 2019-2020. Amb el greuge que comporta sobre els descansos i la seva vida personal.

Aquesta previsió redueix i molt la bossa d'hores de Romanent. Tenint en compte que l'ARRO resta sotmesa a l'horari Especial Específic, on els canvis d'horari i una necessitat constant d'activació d'efectius, amb una bossa d'hores molt petita, caldrà "desplanificar" jornades de treball, per a fer treballar els efectius.

Ens trobem amb una manca d'efectius al CME a tots els nivells. Estem en un nivell 4 d'alerta terrorista i en una situació polític-social on es convoquen concentracions i manifestacions de manera sobtada dia rere dia que, com hem dit, requereixen l'activació d'efectius, especialment unitats d'ordre públic com les ARRO.

Segons ens manifesten els agents afectats, aquesta “nova planificació” respon a la necessitat de “localització permanent d'efectius”, especialment per a aquells que es troben en SETMANA DE FESTA/LLIURE DE SERVEI, per tal de poder-los localitzar i notificar canvis d'horari/activacions, si s'escau. A l'ARRO, a diferència de la BRIMO i altres, no tenen regulades i compensades les GNP (Guàrdies No Presencials).

Creiem que no s'ha valorat les conseqüències d'aquesta previsió horària, ja que genera greuges i discriminacions entre els afectats:

Segons la previsió als mesos de Juliol, Agost i part del Setembre, no s'ha planificat cap “jornada extra”, amb bon criteri i amb certa intenció de “respecte” cap el període escolar o altres, però cal recordar que els períodes d'estiu comencen el 27-5-2019 i finalitzen el 6-10-2019, per tant els agents que gaudeixin dels períodes d'estiu (maig, juny, finals de setembre) hauran d'utilitzar més hores de vacances per gaudir dels mateixos dies que la resta.

També la previsió recull, com a la majoria d'ARRO del territori la planificació de torns de 12 hores sense la compensació de menjar de 8€/bruts. Gràcies al SAP-UGT.

 

Per tot això sol·licitem, per l’ARRO RPMS:

 

  • La modificació de la previsió horària anual a efectes de sol·licitud de vacances passant a un 7x7, augmentant la bossa de romanent i evitant l'ús d'hores de vacances en aquestes “setmanes de Festa”. Això, permetria més descans pels efectius, els qual ja van sobrecarregats de treball.

 

  • Si cal localitzar als efectius en Setmana de FESTA/LLIURE DE SERVEI, cal aplicar la regulació a tal efecte, no només per l'ARRO RPMS sinó per a TOTES, i la inclusió de les ARRO en l'acord de les GNP vigent; (petició històrica d'USPAC).

 

  • Modificar l'acord entre DGP/SAP-UGT, el qual discrimina als efectius que realitzen 12 hores o més de servei fora del cap de setmana (dissabte/diumenge: Dia - Tarda/Nit), compensant amb un mínim de 12€ o mitja dieta.

 

 

Categories: 
Newsletter category: