MANCA DE TRANSPARÈNCIA EN ELS LOTS D’HORES EXTRES

Esteu aquí

MANCA DE TRANSPARÈNCIA EN ELS LOTS D’HORES EXTRES

NOTICIA (PDF)

 

MANCA DE TRANSPARÈNCIA EN ELS LOTS D’HORES EXTRES

 

 

Benvolguts/es senyors/es de la D.G.P, ens adrecem a vostès per fer-los-hi arribar laqueixa generalitzada sobre elrepartiment de leshores extres en el pla de costes. Els agents ens comenten quea uns els "han tocat" 3, 4 o 5 cicles d'hores i a altres, apuntats exactament als mateixos cicles, no els n'hi ha tocat cap.

 

Les seves bases semblen tenir una aparença d’objectivitat, però el cert, és impossible per a aquells agents exclosos, i per als seus representants sindicals, comprovar el compliment dels criteris de repartiment en base a la documentació que faciliten.

 

Tenim la impressió quevostès reparteixen les hores extres amb la mateixa metodologia que el Repartiment d'ajuda humanitària a Puerto Rico, per part del President d’E.U.A.

                       “Repartint paper a Puerto rico”,considerant que:

 

  1. El col·lectiu ha estat "espoliat"(pagues dobles, vals menjador, FAS,...).

 

  1. Se’ns ha"menyspreat" amb acords on ens diuen que a canvi de "l'entrepà de pernil, ens donen un sugus" – Iacord de la vergonya a canvi de la vulneració del decret 146/1996; II acord de la vergonya a canvi de val menjador i altres "miralls”

 

  1. Tenen la poca vergonya de pagar leshores extres a barems de policia congolesa,per sota del preu hora de leshores ordinàries;

 

  1. Recordant la seva magnifica actuació en lacompensació de l'AGORA i de l'eficiència resolutòria enfront de misteriosos i irresolubles "problemes informàtics" que impedeixen pagar lacompensació de treball en torn de12 h en cap de setmana,  (vostès i el sindicat afí deuen pensar que 12 h entre setmana no es noten).

 

  1. Tenen unadisposició nul·la a establir una autènticanegociació col·lectiva,...

 

Creiem que:les "seves hores extres" les haurien de fer vostès mateixos, amb armilla i arma llarga amunt i avall pel passeig marítim que més il·lusió els faci.

 

Sorprenentment, el col·lectiu enlloc de deixar la convocatòria d'hores del pla de costes deserta, buida i abandonada (com abandonats estem com a membres del CME) ha decidit participar en aquest repartiment de "paper a Puerto Rico". Sort n'han tingut !!

 

No som ningú per a mostrar-nos crítics amb elscompanys/es que miren d'aprofitar l'oportunitat per a compensar, en certa manera,les pèrdues de poder adquisitiu que han acumulat els darrers anys, si bé, fàcilment poden deduir la nostra posició al respecte.

 

NOTÍCIA COMPLERTA (PDF) 

 

 

Categories: 
Newsletter category: