MILLORES LABORALS I EQUIPARACIÓ AMB CNP I GC

Esteu aquí

MILLORES LABORALS I EQUIPARACIÓ AMB CNP I GC

NOTICIA (PDF)

 

MILLORES LABORALS I EQUIPARACIÓ AMB CNP I GC

 

Hble Conseller d’Interior Sr. Miquel BUCH,

 

Que som una organització sindical representativa del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat de Catalunya, amb representació en el Consell de la Policia.

 

Que resulta desigual i injust que les condicions laborals dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra, com a policia integral de Catalunya, siguin inferiors a la d’altres cos policials que desenvolupen la mateixa funció policial.

 

Que aquest tracte discriminatori i de pèrdues de drets constantment és propiciat, durant els últims anys, pels diferents Consellers d’Interiors i pels Directors Generals, que han passat, amb connivència amb el sindicat SAP-UGT; i en especial des de la Subdirecció General de Recursos Humans per la Sra. Maite Català i Pujol, que de facto ha estat aquest temps la Directora General de la Policia, qui ens té bloquejada la negociació col·lectiva i menysté dia rere dia l’activitat sindical.

 

La Directora General de la Policia del “155” no pot continuar ni un dia més al davant de la Subdirecció General de Recursos Humans.

 

Que des del Ministerio del Interior del Gobierno, s’ha fet una equiparació salarial dels cossos i forces de seguretat de l’Estat amb els Mossos d’Esquadra. Si bé no té com a contrapartida l’equiparació de Mossos amb els avantatges, subvencions, ajudes i prestacions de Seguretat Social d’aquells cossos.

 

Que el cos de Mossos d’Esquadra no és una policia de segona, i l’actitud obstativa de la Generalitat de Catalunya vers la nostra policia en pro d’interessos particulars de manteniment del càrrec, fa que quedem menyspreats, i es vulneri clarament la nostra imatge, honor i prestigi davant la ciutadania.

 

Que per aquests motius, des d’USPAC s’encapçala la reivindicació d’equiparació de les condicions laborals dels Mossos d’Esquadra amb la resta de cossos policials i es posa fil a l’agulla demanant una Comissió de caràcter temporal al Consell de la Policia per a tractar aquesta qüestió, i en particular es demana el reconeixement dels següents drets pels nostres agents dels Mossos d’Esquadra que ja tenen altres cossos:

 

NOTÍCIA COMPLERTA (PDF)

 

 

Categories: 
Newsletter category: