NOVA GARROTADA JUDICIAL A LA “TOTAPODEROSA DAI”

Esteu aquí

NOVA GARROTADA JUDICIAL A LA “TOTAPODEROSA DAI”

COMUNICAT (PDF)

 

NOVA GARROTADA JUDICIAL A LA “TOTAPODEROSA DAI”

 

Una vegada més, els serveis jurídics d’USPAC aconsegueixen una Sentència que anul·la una sanció de dos mesos de suspensió de sou i feina, en la qual la DAI va posar tota la “carn” a la graella.

En aquest cas, la companya va fer una Nota Informativa (N.I) on denunciava unes possibles conductes irregulars d’un superior, fet que no agrada als caps. La DAI no sols va arxivar la Informació Reservada (IR) oberta contra el superior, sinó que va instruir un Expedient Disciplinari contra l’agent per manca de respecte a un superior, a més d’afirmar que al superior se li hauria causat un perjudici “moral” per haver estat sotmès a una IR.

 

L’arbitrarietat, parcialitat, l’actitud inquisitorial i de superioritat de la DAI vers els nostres companys/es va arribar al punt de fer-se avenir les proves de l’expedient al seu favor. Es va ometre deliberadament les proves de descàrrec de l’agent no adjuntant a l’expedient segons quines declaracions, i atemptant directament contra la seva dignitat a l’imputar-li fets que inclús podien ser delictius. És el mateix que sempre fa la Divisió d’Afers Interns: s’atorga el poder d’admetre i denegar els mitjans de prova que considera més convenient per a castigar a l’agent, en comptes d’actuar amb imparcialitat i després de tenir totes les proves poder resoldre “en justícia” i de forma imparcial, com està establert legalment.

 

Finalment, el Jutjat Contenciós Administratiu ha estimat íntegrament la demanda i ha  anul·lat la sanció per no ajustar-se a Dret. A més, afirma que els eventuals perjudicis causats al superior per obrir-li una IR únicament són imputables a la DAI pel seva negligent forma d’actuar. Ara, l’administració haurà de retornar els dos mesos de sou que va no va abonar a l’agent i amb interessos.

 

USPAC va acabar amb l’execució de sancions disciplinàries de forma automàtica i immediata amb una Sentència judicial sense precedents en els 23 anys de la DAI. No defallirem i continuarem tombant judicialment una a una totes les sancions fins acabar amb les males praxis dels nostres “suposats” companys de la DAI.

 

 

Categories: 
Newsletter category: