OPOSICIÓ A LA REFORMA DEL DECRET DE SEGONA ACTIVITAT

Esteu aquí

OPOSICIÓ A LA REFORMA DEL DECRET DE SEGONA ACTIVITAT

COMUNICAT (PDF)

14/2020

OPOSICIÓ A LA REFORMA DEL DECRET DE SEGONA ACTIVITAT

 

Per part del Govern de la Generalitat es va obrir un període de Consulta pública prèvia per modificar el reglament de segona activitat (Decret 246/2008) que finalitzava el 16 de gener de 2020. Totes les propostes públiques presentades que seran tingudes en compte en la fase de retorn que finalitza el 17 de febrer de 2020.

 

RESUM PROPOSTA SUBDIRECTORA ESPERANÇA CARTIEL ARMIDA:

 

  1. Limitar a 6 mesos les adaptacions de lloc de treball, i a partir d’aquesta data o es renuncia pel funcionari a l’adaptació o passa a segona activitat amb pèrdua de la seva plaça definitiva.

 

No els interessa les adaptacions de lloc de treball perquè han de ser “en el mateix lloc de treball” i això impedeix que els comandaments puguin destinar-nos on vulguin com sí poden fer si passa a segona activitat.

 

  1. L’adscripció a segona activitat serà provisional, allà on decideixi l’administració i amb pèrdua de la plaça definitiva. Abans dels dos anys es farà un concurs i el nostre lloc de treball dependrà de les places que s’ofereixin arreu de tota Catalunya.

 

  1. Es reservarà una segona activitat privilegiada per les escales executives i superiors en perjudici de les escales intermèdies i bàsiques, on desenvoluparan funcions sense cap responsabilitat, sense cap servei operatiu i sense que ni hagin d’estar en situació de disponibilitat. Ho van intentar amb la Instrucció 3/2017 però USPAC la va tombar judicialment perquè era contrària al Decret 246/2008. Ara el Govern modificarà el Decret per intentar aconseguir-ho.

 

  1. Actualment hi ha 32 funcions que es poden fer en segona activitat i determinades per una Ordre del 2009. Per tal de donar més marge als comandaments per fer i desfer, es multiplicaran les funcions que es poden fer en segona activitat i seran revisables anualment. En aquesta ampliació s’inclouran totes les tasques que fan actualment els tècnics de suport no policial, i així se’ls considerarà en segona activitat perdent el 55% del sou (prestació per IPT que és incompatible legalment amb la segona activitat).

 

  1. L’administració agafa literalment la tesi defensada per l’associació AIL-MED: tots els tècnics de suport no policial passaran a realitzar funcions en segona activitat.

 

AIL-MED va fer dues peticions https://ailmed.files.wordpress.com/2016/07/informe-cja.pdf:

 

[LLEGIR MÉS]

 

Categories: 
Newsletter category: