PÈSSIM ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ISPC

Esteu aquí

PÈSSIM ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ISPC

COMUNICAT USPAC (PDF)

 

EXPOSO

 

Per mitjà del present escrit ens interessa posar en el seu coneixement el pèssim estat de les instal·lacions de l’ISPC.

 

El proppassat 10-12-2016 vam registrar un comunicat fent referència a la pèssima situació que es trobava l’ISPC. En seu del comitè (CSSL) de març de 2017 es va donar resposta a aquesta denuncia, tot dient que s’arreglaria quelcom. Bé, com es pot comprovar a les fotografies res a millorat, sinó ans al contrari, ha empitjorat i molt.

 

A continuació, una breu exposició fotogràfica amb les anomalies que ens han fet arribar per denunciar l’estat lamentable de les instal·lacions: (Arxiu PDF)

 

Per tot això, sol·licitem:

 

Que s’admeti aquesta sol·licitud, es doni tràmit a la mateixa i conforme a l’exposat es resolgui favorablement la petició formulada i es posi en condicions de seguretat i salubritat les instal·lacions de l’ISPC.

 

 

 

Categories: 
Newsletter category: