PETICIÓ DADES INCAPACITAT TEMPORAL AL CME, PER TORNS I UNITATS

Esteu aquí

PETICIÓ DADES INCAPACITAT TEMPORAL AL CME, PER TORNS I UNITATS

COMUNICAT USPAC (PDF)

PETICIÓ DADES INCAPACITAT TEMPORAL AL CME

 

 

Al Comitè de Seguretat i Salut Laboral (C.S.S.L) del passat mes de juny de 2017, es va sol·licitar per part dels representants dels Moss@s que es facilitessin les dades relatives a l’absentisme laboral al nostre cos policial, segons la llei de prevenció de riscos i seguretat laboral.

 

Al mateix C.S.S.L del mes de desembre, se’ns va lliurar un document amb les dades sobre l’absentisme laboral, desglossades sota un criteri massa genèric, si més no, un criteri que creiem és insuficient per concloure sobre el perquè d’aquest absentisme laboral i poder fer un pla preventiu després del seu estudi i anàlisi, amb l’aplicació de les mesures correctores a aplicar per reduir les seves causes.

 

La USPAC va demanar en ambdós comitès (juny i desembre), que una de les dades necessàries per poder estudiar i prendre les mesures adients sobre aquest problema, seria la separació d’aquesta informació per aquells Moss@s que realitzen horaris a torns amb nocturnitat, a torns sense nocturnitat i qui fa de dilluns a divendres. També cal tenir la separació de les USC, Investigació, ARRO, Trànsit,... com a especialitats per ser les més nombroses, igual que la resta d’especialitats/unitats.

 

No és una petició capritxosa ni a l’atzar, sinó que respon a realitats laborals molt diferenciades dintre dels, quasi, 17.000 policies que formen el nostre cos, ja que al ser un col·lectiu amb un número tan gran de treballadors, les condicions que poden afectar a uns i altres podria ser ben diferent.

 

En aquest sentit la USPAC proposa que les dades a aportar siguin les següents:

 

- treballadors en horaris de torns amb nocturnitat

- treballadors en horaris a torns sense realitzar nits

- treballadors en horaris de dilluns a divendres

 

Aquests dividits per regions policials arreu de Catalunya. De cada apartat saber el nombre de mossos que hi ha i, d’aquests el % dintre de diferents causes, del motiu de l’absència. Per citar un exemple, la Regió Policial Camp de Tarragona:

                                          

Horari

Causes Absentisme

 

 

Nombre mossos

Itinerant

Accident laboral

Conting. Comunes

...

...

H. a torns sense nits

 

 

 

 

 

 

H. a torns amb  nit

 

 

 

 

 

 

H. dilluns a divendres

 

 

 

 

 

 

 

 

La taula que se’ns va presentar on es donaven les dades per mesos també podria estar guiada per aquests grups. Per tot això, sol·licitem:

 

  • Que s’admeti aquesta sol·licitud, es doni tràmit a la mateixa i conforme a l’exposat es resolgui favorablement la petició formulada.

 

 

Categories: 
Newsletter category: