PETICIÓ MATERIAL PROTECCIÓ GRUP MOTOS LA BISBAL D'EMPORDÀ

Esteu aquí

99/2015                                                                            

Sr.Albert Batlle i Bastardas                                                                    

Director General de la Policia

 

Assumpte:  DOTACIÓ MATERIAL PROTECCIÓ GRUP MOTOS Bisbal d’Empordà

A finals de maig de l'any 2010 es va crear a l'ABP Bisbal d'Empordà un grup de motocicletes que realitzen proximitat i seguretat ciutadana a la demarcació.

Aquest grup de motocicletes es va adscriure dintre del Grup de Proximitat amb l'objectiu de millorar la qualitat de servei, augmentar la visualització, incrementar el patrullatge i contactes i en definitiva millorar la eficiència i la efectivitat en el servei que se li dona des d'aquest grup a la ciutadania de la demarcació.

Indicar que l’ABP de la Bisbal d'Empordà té una extensió de 561,1 km2, 32 municipis, més de 100 nuclis agregats, 66,125 km de costa i 18 polígons industrials. Aquestes característiques de la demarcació provoca que els agents adscrits al grup de motocicletes facin una gran quantitat de quilòmetres durant el servei.

El grup de motocicletes està format per 9 agents i 1 caporal que habitualment realitzen servei amb motocicleta (hivern i estiu), tot l'any.

Les motocicletes que té assignades el grup eren 2 SUZUKI V-STROM de 650cc que recentment s’han canviat per 2 HONDA TRANSALP de 650 cc.

La uniformitat del grup és la de campanya (XESTER).

Durant aquests temps de funcionament del grup, han realitzat més de 50.000 km amb les motocicletes.

El grup està donant un gran resultat tant en nombre d'identificacions, detencions, actuacions, controls policials, denúncies de trànsit, accidents de circulació, així com reduir el temps de resposta en incidents urgents de 112.

S'ha pogut comprovar que les motocicletes permeten una mobilitat molt més eficient, ràpida i efectiva, permeten fer canvis de sentit ràpids i augmenten la mobilitat per nuclis antics amb carrers estrets.

Les motocicletes són divisibles la qual cosa guanyen amb efectivitat per serveis ràpids i permeten realitzar serveis unipersonals en determinades situacions (desallotjaments per incendis, inundacions, accidents de trànsit, recerca de persones desaparegudes, talls de carreteres, recerca de vehicles sospitosos,...)

Aquest grup, a part de les funcions pròpies d'ÚSC té encomanat:

     - Control d'accés i patrullatge als col·legis i instituts del territori

     - Prevenció d'incendis realitzant control de persones i vehicles en pistes forestals.

     - Prevenció de robatoris a vehicles d'aparcaments de Platges i Cales (ESTIU)

     - Prevenció de robatoris en zones Rurals (Campanyes recollida de fruita, rec ...)

     - Prevenció de robatoris en aparcaments públics.

     - Control d'accés de vehicles als diferents mercats setmanals

     - Patrullatge a peu pels Mercats Setmanals i patrullatge mòbil pels nuclis agregat      limítrofs a les zones de mercat.

     - Control d'accés motoritzat al medi natural

     - Donar resolució als requeriments de diferents ajuntaments.

     - Patrulles mixtes amb les Policies Locals de la demarcació

     - Donar resposta de manera molt efectiva als diferents POE (Metall, Habitatge, TEH, Rural, Comerç, ...)

     - Rutes de proximitat a les poblacions que no hi ha policia local i visita periòdica dels Ajuntaments.

     - Contactes d'atenció als  diferents gremis, associacions i comerços de la zona.

     - Totes les tasques assignades al servei de proximitat.

Indicar que hores d'ara el servei que realitzen ha passat a ser  imprescindible pel dia a dia de la Comissaria.

La uniformitat de la que estan dotats actualment, com ja s'ha dit anteriorment és la de Campanya (XESTER). Hores d'ara estan agafant les motocicletes sense cap tipus de protecció, a excepció del casc. Indicar que les característiques de la nostra demarcació fan que habitualment s'hagin de desplaçar per donar cobertura als serveis planificats efectuant nombrosos quilòmetres diaris, per carreteres principals, vies ràpides i d'altres de rurals. Així mateix, el fet que nombroses vegades se'ls activi amb caràcter d'urgència fa que aquests desplaçaments s'hagin de fer per les mateixes vies amb una velocitat superior, respectant els límits de les vies, però havent de fer conducció d'urgència amb el risc que això comporta.

Tots aquests motius fan que la necessitat de tenir una equipació pels 10 efectius assignats al grup de motocicletes sigui imperiosa. Els efectius, sempre que les característiques climatològiques ho permetin realitzen el seu servei ordinari amb motocicleta i amb l' equipació que tenen de dotació, no poden fer front a les baixes temperatures de l'hivern i als riscs de caiguda que poden tenir.

S'ha tingut coneixement que al Grup Regional de motocicletes de Barcelona de seguretat ciutadana se'ls ha dotat de la nova uniformitat de motocicletes de mossos de trànsit.

Per tot l’exposat anteriorment valorem que les accions dutes a terme per l'administració fins al moment són totalment insuficients i per això li sol·licitem:
Que es doti al grup de motocicletes de l'ABP Bisbal d'Empordà de les mateixes uniformitat i proteccions que s'ha dotat al Grup Regional de motocicletes de Barcelona.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

 

Catalunya, 22 d'octubre de 2015.

 

COMUNICAT PDF CLICKA

Categories: