PROU D’HIPOTECAR EL NOSTRE FUTUR. PROPOSTA D'USPAC PER L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT

Esteu aquí

NOTICIA (PDF)

PROU D’HIPOTECAR EL NOSTRE FUTUR

PROPOSTA D’USPAC PER L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT

 

 

1. Q5 a “TORNS”

2.- Planificació anual definitiva a 1 de febrer.

3.-I en el cas de canvi per necessitats del servei, aplicació coeficient des del primer canvi, no voluntari, respecte a la planificació anual, tant si és un dia o bé un canvi d’escamot.

USPAC, a data de 4 de maig de 2018, va registrar sol·licitud prèvia a la via judicial pel canvi de quadrant de l’especialitat de trànsit: Q5 / Planificació anual definitiva (no orientativa sotmesa a canvis el dia 20 de cada mes)/ Aplicació de coeficients des del primer dia en cas de canvi de l’horari previst anualment, tal i com preveu el Decret d’horaris 146/1996, de 30 d’abril.

L’administració, una vegada més, al no respondre en 3 mesos s’ha saltat la llei i continua actuant de forma il·legal: qui ha de vetllar pel compliment de les lleis és el primer que les incompleix.

Des de la DGP es ven com una “millora”, quan en realitat és un “dret” que ja tenim reconegut. No únicament el Q5, sinó un règim d’horari de TORNS (T) que impedeix a l’administració canviar els horaris fixats a la planificació anual; i si ho fa, han d’aplicar coeficients des del primer dia i per a qualsevol canvi, inclosos els canvis d’escamot.
Però, l’únic que volen reconèixer és un “Q5 adaptat”, ni tan sols el Q5 establert al reglament. I el règim horari que vol és el que proposa el SAP-UGT: “especial flexible” (E), perquè com diu la Subdirectora General de Recursos Humans en presència del moviment mosS.O.S. “és més modern”. NO ENTRAREM EN AQUEST JOC I NO PERMETREM ELS CANVIS D’ESCAMOT INDISCRIMINATS I IMPUNES. 
L’horari “especial flexible” (E) permet a l’administració i als Caps canviar la planificació anual com els hi convingui, planificar i desplanificar treball/festa sense pensar en què som persones i tenim famílies, canviar-nos d’escamot sense aplicar coeficients, i en comptes de tenir un horari regulat fixe des del dia 1 de febrer, com es té a torns (T) -i tenen tots els treballadors- es permet variar-lo tranquil·lament el dia 20 de cada mes. VERGONYA!

Els mossos som els funcionaris amb les pitjors condicions laborals. El que signem ara no ho podrem tornar a enrere. La resposta d’USPAC a la proposta d’acord és NO. Els drets no es pacten, simplement es reconeixen. No pararem fins que ens respectin, fins que puguem tenir una seguretat en el treball i una conciliació amb la vida familiar digna com la resta de treballadors.

NO SOM LES VOSTRES TITELLES !!!

 

 

Categories: 
Newsletter category: