PUNT CONSELL POLICIA 17-09-2018 + VOTACIÓ RECUPERACIÓ DRETS

Esteu aquí

NOTÍCIA (PDF)

DECLARACIÓ II CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL EN RECLAMACIÓ SALARIAL

 

En data 15/06/2018 USPAC va enregistrar el I Conflicte Col·lectiu de Treball ( https://bit.ly/2oKlW51 ) en reclamació d’equiparació de prestacions socials amb GC i CNP, accés a la reserva, sol·licitud de complement de productivitat (DpO), recuperació del FAS i actualització hora extraordinària. En data 16/07/2018, al Consell de la Policia el Conseller Sr. Miquel Buch es va negar a donar resposta: enllaç - https://bit.ly/2CmhQJS

 

Novament, USPAC ha continuat la feina engegada, mesos enrere, i ha presentat en data 30/08/2018 formalment i de conformitat amb l’art. 53,a) de la Llei 10/1994, i legitimat en la seva condició de sindicat representatiu, el II Conflicte Col·lectiu de Treball on es sotmetrà a votació al proper Consell de la Policia assenyalat pel dia 17/09/2018. https://www.uspac.cat/noticia/ii-conflicte-col%C2%B7lectiu-de-treball-en...

 

Es necessita el vot favorable de 17 consellers: la resta de sindicats més el cap de Prefectura Sr. Esquius que a ben segur voldrà la millora de condicions laborals pels seus agents si no els vol tenir totalment en contra.

 

Demanem que els consellers del SAP-SICME i SME compleixen amb la seva única obligació, i es presentin al Consell de la Policia, que per això s’han presentat a unes eleccions. Així no tornaríem a perdre una votació com la darrera proposa per USPAC per l’equiparació condicions GC i CNP. Una mica de respecte a qui us ha votat i tot el col·lectiu, si us plau.

 

1. Actualització del preu de l’hora extraordinària amb l’aplicació de l’IPC al preu fixat al 2003.

2. Abonament immediat dels 4,3 milions d’euros que es deuen pel dispositiu Àgora.

3. Abonament a l’any 2018 de les pagues extraordinàries corresponents als anys 2013 i 2014 que ens van sostreure.

4. Recuperació del 5% salarial que al 2010 es va acordar retallar en nòmina.

5. Recuperació del FAS donat que ha estat derogada per la recent Llei de Pressupostos de l’any 2017 la Llei de Pressupostos de l’any 2012, i actualització dels seus imports amb l’increment de l’IPC.

6. Recuperació via Instrucció de 68 hores d’assumptes personals.

7. Abonament per treball en jornada de 12 hores d’una dieta menjador de 19 € segons Decret indemnització per raó de treball, o dels 11,65 € euros que satisfeien actualitzats amb l’IPC.

8. Recuperació de l’Acord de 2008 d’equiparació amb bombers satisfent l’últim tram del 2011 no assolit encara.

9. Equiparació de condicions laborals amb CNP i GC com el dret d’accés a la reserva als 56/58 anys i jubilació anticipada als 60 anys, així com les ajudes reflectides al I Conflicte Col·lectiu no resolt.

10. Convocatòria de quatre concursos anuals consecutius per accedir a la condició de funcionari del cos de Mossos d’Esquadra, en un número total de 2.000 agents a raó de 500 places anuals.

Categories: 
Newsletter category: