RESPOSTA SGRRHH MAL FUNCIONAMENT DUTXES GIRONA

Esteu aquí

 

  76/2015

Sr. Albert Batlle i Bastardas                                                                    

Director General de la Policia

 

Assumpte: Mal funcionament de les dutxes a ARRO Girona

 

Exposem:

..Que ARRO Girona està en dependències noves i aquestes mostren mancances de seguretat i de les disposicions mínimes en referència a la seguretat i salut laboral.

..Que els efectius no poden utilitzar les dutxes ja que l'aigua que dispensen aquestes es inadequada i pot provocar escaldaments als agents per l'alta temperatura de l'aigua.

..Que aquest fet és especialment greu a les dependències de l’ARRO, ja que és una Àrea on els seus agents desenvolupen formació física, el que comporta transpiració, el que fa indispensable l'ús de la dutxa després d'aquesta activitat.

..Que un cop interessats per si l'administració s'havia fet càrrec de solventar la deficiència, ens ha arribat la informació que la administració ho havia pressupostat i havia desestimat arreglar-ho pel cost econòmic que comportaria.

..Que cal recordar que aquesta instal·lació es nova i tindria que estar en període de garantia per part del seu instal·lador.

..Que USPAC valora que actualment l'administració està incomplint la legislació vigents en matèria de Riscos Laborals, contemplat en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Real Decret 486/1997, en concret  en el seu annex V diu: " 4.º Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. En tales casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios."

Es per tot lo exposat que sol·liciten:

 

  1. Una auditoria de Riscos Laborals, que certifiquin la necessitat de fer una reparació en el sistema d'aigua de les dutxes de les dependències d'ARRO Girona, així com els elements que obliga la legislació vigent, com sabó, sistemes de secatge, tovalloles i etc
  2. La revisió dels certificats de la instal·lació i la comprovació de si aquesta ha complert el codi tècnic, i si l’instal·lador està complint i cobrint les garanties de la instal·lació a les que està obligat.
  3. Informin de quina persona de l’administració va aprovar i vetllar per la correcta execució i funcionament, i la cobertura de garanties de la instal·lació.
  4. Fer reparar el sistema d'aigua calenta sense més dilacions en el temps.
  5. Que informin de l'estat de les gestions al sindicat USPAC per a evitar l'inici d'altres accions administratives/legals.

 

Confiem que la Direcció General de Policia solventa aquest problema que afecta de manera important als agents de la ARRO, sense prejudici que si en un temps raonable no s'ha solventat el problema, es recorrerà a altres estaments per la seva resolució.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

 

Catalunya, 17 de setembre de 2015. 

 

COMUNICAT PDF                           

Categories: