RESPOSTA SGRRHH MALES OLORS CD BANYOLES

Esteu aquí

 

 

95/2015                                                                            

Sr. Albert Batlle i Bastardas                                                                      

Director General de la Policia

 

Assumpte: FORTA MALA OLOR A LA COMISSARIA DE BANYOLES

La comissaria de Banyoles té un greu problema de males olors que afecta a la totalitat de l'edifici policial.

Només entrar per la porta principal de l'edifici ja es percep aquesta mala olor.

Que aquest fet perjudica les condicions de treball dels usuaris de l'edifici policial. Al menjador, el qual és la zona utilitzada per a guardar i consumir aliments, també arriba la mala olor.

A més a més, aquest fet reverteix negativament als usuaris externs de la comissaria, provocant una mala imatge del servei policials que els ciutadans reben a l'interior de la comissaria, malgrat la dedicació, professionalitat i esforç dels agents.

Sembla ser, que la mala olor prové dels waters que hi ha dins dels vestidors femenins, com a conseqüència del mal segellament de les instal·lacions del des aigua o de les propies canyeries.

Per tot lo exposat anteriorment, valorem que les accions dutes a terme per l'administració fins al moment són totalment insuficients i per això li sol·licitem:

  • Que es solucioni el problema de les males olors, reparant o substituint la instal·lació deficient que provoca aquesta mala olor.
  • Que de manera inmediata, mentre no es repara, s'adoptin mesures pal·liatives per a la olor (ambientadors programats, ...)

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

                                                                        

Catalunya, 24 d'octubre de 2015.               

 

COMUNICAT PDF

Categories: