RESPOSTA SGRRHH, MANTES DE L'ÀREA DE CUSTÒDIA DELS DETINGUTS

Esteu aquí

RESPOSTA SGRRHH, MANTES DE L'ÀREA DE CUSTÒDIA DELS DETINGUTS

 

RESPOSTA SGRRHH, MANTES DE L'ÀREA DE CUSTÒDIA DELS DETINGUTS

 

 

 

COMUNICAT EN EL QUAL DENUNCIÀVEM QUELCOM:

https://www.uspac.cat/noticia/mantes-%C3%A0rea-de-cust%C3%B2dia-dels-detinguts

 

 

Categories: 
Newsletter category: