RESPOSTA SGRRHH OLORS SANTA COLOMA DE FARNERS

Esteu aquí

 

88/2015    

Sr. Albert Batlle i Bastardas  

Director General de la Policia

 

Assumpte: OLOR INSOPORTABLE GARJOLES STA COLOMA DE FARNERS

 

Les garjoles de la comissaria de Sta Coloma de Farners estan en un estat deplorable.

El principal problema és de salubritat, ja que desprenen una forta mala olor, a la qual està sotmès l'agent de custòdia de detinguts, incomplint la Direcció General de la Policia el seu deure de protecció dels seus treballadors en matèria de salut laboral.

 

S'està exposant als agents a un plus inacceptable de penositat, tenint que suportar fortes olors de clavaguera durant torns de 8 o 12 hores; penositat que ja tenen en aquesta area, havent de suportar olors corporals i d'alguns usuaris de l'ACD.

 

Des d’Uspac ens preocupa el mal estat en el qual es troben les garjoles, ja que la gran part dels elements metal·lics es troben rovellats.

Els panys de les garjoles es van espatllar. Es van reparar, però no van seguir el bon criteri de tenir una única clau que obri tots els panys de les garjoles. Així doncs, han posat una clau diferent per a cada garjola, el que dificulta la seva obertura en cas d'emergència greu d'algun detingut ingressat a l'ACD.

 

Que aquest fet contrasta enormement amb l'aplicació del sistema de qualitat ISO aplicat a les zones d'ACD (Àrea de Custòdia I Detenció).

 

En el cas de que no es solventi el problema de la insalubritat concorrerem al Sïndic de Greujes per tal de que evalui si els detinguts que ingressen a aquella ACD estan en condicions salubres i humanes. Creiem però, què no és el que més desitjem, ja que els professionals de la seguretat pública haurien de tenir, com a mínim, la mateixa ampara  per part de la GENCAT, que els usuaris d'una ACD.

 

Per tot lo exposat anteriorment valorem que les accions dutes a terme per l'administració fins al moment són totalment insuficients i per això li sol·licitem:

 

    1- Que es solucionin les males olors de l'ACD de Santa Coloma de Farners.

    2- Que es tractin i es pintin els elements metàl·lics rovellats.

    3- Que s'instal·lin panys que funcionin amb una única clau.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

 

Catalunya, 19 d'octubre de 2015.        

 

COMUNICAT PDF (CLICKA)                                         

 

PREMSA

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/10/21/plaga-grills-afecta-comissaria-mossos/749014.html

 

 

Categories: