RESPOSTA SGRRHH PLAGA DE GRILLS SFG

Esteu aquí

89/2015                                       

Sr. Albert Batlle i Bastardas  

Director General de la Policia

 

Assumpte: PLAGA GRILLS A LA COMISSARIA SANT FELIU DE GUIXOLS

 

A la comissaria de Sant Feliu de Guixols sovint tenen problemes amb els grills.

Aquests insectes es troben en massa a l'interior de l'edifici policial, els quals són detectats, sobretot, quan realitzen el seu so característic.

 

No és una situació normal, ni agradable, ni salubre ni escaient.

 

Es sobretot en aquesta època, quan es nota més la presència d'aquests insectes a l'interior de les dependències policials.

 

Coneixem que s'han fet altres actuacions encaminades a solucionar el problema que els exposem, basant-nos en els fets, podem afirmar que aquestes mesures no han estat ni suficients ni correctes per a solucionar el problema.

 

Per tot lo exposat anteriorment valorem que les accions dutes a terme per l'administració fins al moment són totalment insuficients i per això li sol·licitem:

 

1.      Que s'extermini la plaga que està afectant a l'edifici policial.

2.      Que en el cas que hagin accedit des de l'exterior, es segellin les possibles entrades d'aquests insecte a l'edifici policial.

3.      Que es facin les mesures preventives adients, per a no tenir que actuar quan ja tenim el problema.

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

 

Catalunya, 19 d'octubre de 2015.         

 

COMUNICAT PDF (CLICKA)                       

 

PREMSA

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2015/10/21/plaga-grills-afecta-comissaria-mossos/749014.html

 

 

Categories: