RESPOSTA SGRRHH ROSEGADORS CD L'ESCALA

Esteu aquí

 

77/2015                                                                            

Sr. Albert Batlle i Bastardas                                                                      

Director General de la Policia

Assumpte: Rates a la comissaria de L'Escala

 

El dia 18/09/2015 al matí a la comissaria de L'Escala, agents de Mossos d'Esquadra, agents de la Policia Local i membres del servei de la neteja van visualitzar una rata de grans dimensions (d’uns 15 – 20 cm) aproximadament, la qual va ser vista dins el recinte de la comissaria. Concretament al pàrquing, i després aquesta es refugia sota de l’estructura de l’edifici policial. Una altra rata, es va veure corrent per la part inferior dels mòduls, els quals fan la funció de vestuari, situats al pàrquing posterior de comissaria. El mateix dia una empresa va fer accions per tal de desratitzar la zona.

 

El dissabte dia 19/09/2015 pel matí, ja es va detectar una rata de grans dimensions a l'interior de la comissaria, en concret a la zona del magatzem, lloc d’accés directe a la zona del menjador dels agents, despatxos i llocs d'atenció al ciutadà.

 

Provablement la rata va entrar pel forat d'una latrina, la qual condueix al clavegueram. Davant d’això, els agents van haver d’estirar el cadenat perquè circulés l’aigua, ja que fa anys que no s’utilitzen. Resulta que aquesta latrina es troba al vestidor dels agents de la Policia, el qual està en una garjola de detinguts, on han ubicat el vestidor, sense anul·lar el sanitari de la garjola, i sense fer-hi cap acció d’adequació a l'espai per part de L'administració.

 

La presència de rates a la comissaria i el seu possible accés a llocs comuns com el menjador, on els agents guarden queviures, crea un greu risc als agents, ja que les rates estan relacionades amb la propagació de nombroses malalties infeccioses, i crea un greu problema de salubritat. Així mateix, també poden accedir als espais on s'atenen al ciutadans. És un despropòsit total que no es mereix ni el ciutadà, ni els agents que dia a dia treballen per a atendre de forma escaient els usuaris de la comissaria.

 

Per tot lo exposat anteriorment valorem que les accions dutes a terme per l'administració fins al moment són totalment insuficients i per això li sol·licitem:

 

1.       Que es prenguin mesures urgents per a evitar que les rates accedeixen a l'interior de les dependències: tapar amb material d'obra tots els forats per on poden accedir les rates, prendre mesures de desratització a l'interior de la comissaria (no preses fins el moment).

2.       Que  s'informi a USPAC de les mesures preventives contra les rates que efectua la Direcció General de la Policia, a les comissaries que gestiona i que informin si s'estava complint aquest protocol a la comissaria de l'Escala.

3.       Que s'eliminin les rates de les instal·lacions policials de manera immediata.

4.       Que es revisin la ocupació i les instal·lacions de la comissaria de l'Escala, per a valorar si aquesta, pateix una sobre ocupació de les mateixes. Fet que s'intueix en quan s'observa que s'encabeix un vestidor dins una garjola de detinguts sense fer cap tipus d'obra d'adequació, fet que provoca que quedi un sanitari en desús i que es transforma  en  accés de les rates a l'interior de la comissaria.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

 

Catalunya, 21 de setembre de 2015.

 

COMUNICAT PDF

 

Categories: