RESUM CONSELL POLICIA 5-10-2015

Esteu aquí

85/2015 

CONSELL DE LA POLICIA 5-10-2015

PROPOSTES PLANTEJADES PER USPAC

 

VALS MENJADOR

USPAC ha demanat al Conseller la necessitat de restablir els vals restaurant a qui treballin 12 hores. El mateix conseller Jané, ha manifestat que creu oportú compensar el treball de 12 hores, i que agraïa aquesta petició perquè era un tema que s’havia de solucionar.

 

INCLUSIÓ ARRO A LES GUARDIES NO PRESENCIALS

USPAC ha demanat la convocatòria de la comissió del pacte de GnP (guàrdies no presencials) per incloure l’especialitat de les ARRO’s al pacte, al·legant que no és lògic que altres especialitats hi siguin i les ARRO's que se’ls demana disponibilitat no. Es convocarà la comissió, i des d’USPAC proposarem aquesta reivindicació que hem mantingut des dels nostres inicis.

 

ARMILLES ANTIBALA INTERIORS

Exposats per part del Departament, els terminis de lliuraments de les armilles que queden pendents per repartir, des d’USPAC hem demanat celeritat en aquest assumpte i agilitzar els terminis per que arribin a tothom amb la major brevetat possible. Hem citat com a casos d’exemple les armilles de talla petita que hi ha als vehicles i que difícilment es poden posar els agents que tenen certa alçada o els que van amb moto.

S’INCLOURÀ AL 2016 A ARRO I TRÀNSIT, EN EL REPARTIMENT D’ARMILLES INTERIORS.

VALS DE ROBA DE PAISÀ

Un cop explicat pel Departament el deute que tenen endarrerit, i buscar solucions per esmenar-ho, des d’USPAC hem aportat la possibilitat de cobrar “en nòmina” els vals de roba de paisà, tal i com té actualment l’Ertzaintza.

La proposta ha agradat al Conseller, que ha manifestat que seria una solució per evitar els problemes actuals amb la compra a una botiga concreta.

Queda pendent de l’aprovació de pressupostos, i d’un nou acord, per poder modificar i encabir aquest punt i que es pagui en nòmina enlloc de vals.

Des d’USPAC hem aportat la dada que l’Ertzaintza cobra 383€ en nòmina i amb només 4 mesos treballats ja tenen dret a cobrar-ne 123€ d’aquests 383€.

El conseller ha puntualitzat que l’Ertzaintza té disposició pressupostària i alhora rep partides de Madrid per aquests i altres conceptes. DE ROBA DE PAISÀ

PLA DE CARRERA PROFESSIONAL NIVELL 1

Des de la subdirecció s’informa, que en breu s’inicia les negociacions per desenvolupar aquest Pla de carrera professional. Des d’USPAC hem demanat que mirin el Pla de carrera professional que tenen al ICS (Institut Català de la Salut) que basa en millores retributives en l’antiguitat i la formació. Des de la subdirecció ens informen que coincideixen amb nosaltres, ja que, l’han estudiat i els agrada per aplicar-lo al CME.

 

CANVI SEQÜÈNCIA HORARIA T-M FEBRER 2016

 

USPAC va preguntar a la subdirectora pel canvi de seqüència horària de tardes i matins que contempla l’acord de gener de 2015 i que entrava en vigor el proper any policial (1 de gener de 2016).

 

Se’ns informa que resta pendent d’aplicació i de reunió del proper dia 15 d’octubre. USPAC demana que consti en acta que a les parelles del Mossos els va molt malament aquest canvi i que ens arriben queixes d’aquests matrimonis que NO estan d’acord amb el canvi que afecta molt a la seva conciliació laboral i familiar

 

DARRER TRAM EQUIPARACIÓ BOMBERS I TRAM NITS

Se’ns informa què, degut a les restriccions econòmiques, no s’han pogut aplicar els pagaments pendents (últim tram equiparació a bombers, i últim tram per nit treballada per arribar a 18€/nit). USPAC reitera que sempre ha demanat que mentre no hagi diners per fer-ho efectiu s’apliquin coeficients a les hores treballades.

 

COEFICIENTS NITS I FESTIUS

Novament des d’USPAC, hem reiterat la necessitat de tenir coeficients per nits i festius treballats, posant exemples com tenen la Ertzaintza i d’altres col·lectius.

Des dels inicis d’USPAC al 2011, els nostres primers escrits registrats ja anaven encaminats a aquesta finalitat (torns en caps de setmana i en festius).

També ha participat en aquest punt el conseller, que ha puntualitzat que s’hauria de buscar una solución, sempre que no afecti pressupostàriament. Al que USPAC ha respost, les hores que es generen en coeficients van a una bossa acumulada i només es gasta quan hi ha disposició d’efectius al torn de servei.

 

ELIMINACIÓ PGA-07

Aquest tema proposat per l’USPAC, ha tingut la participació del director de la policia Albert Batlle, que ha defensat el sistema i ha reiterat que es continuarà aplicant en el futur. Ha manifestat que en tot cas estava obert a introduir canvis, buscant “elements de millora”. Des d’USPAC hem demanat l’anul·lació per ser un sistema ineficaç i poc objectiu, i hem afegit que en tot cas aquesta valoració hauria de ser recíproca i/o bidireccional (valoració dels Mossos als seus caps). Hem posat un nou exemple de com, des de l’escala intermèdia a que no patrullen amb els mossos, es pot revocar un PGA fet per un caporal que sí ha pogut treballar colze a colze amb el mosso al carrer, i per tant, saber com treballa.

 

PAGA EXTRA PENDENT 2012 I DIES ADDICIONALS VACANCES

Se’ns ha explicat des del Departament com han aplicat d’immediat el dia de PAP’s que des de Madrid s’havia aprovat mitjançant el Reial Decret 10/2015. El que no entenem és perquè NO s’amplia a la totalitat del RD i se’ns concedeix també el 26,2%  de la paga extra perduda al 2012 i els dies addicionals de vacances per triennis que contempla el RD.

S’han justificat que el RD habilita, però NO obliga a concedir-ho, i és per això que han manifestat que resten pendents de reunió amb la Mesa General de Funció Pública per a saber si ho acabaran concedint

 

REPOSICIÓ EXTRAORDINÀRIA DE VESTUARI

Des d’USPAC hem insistit en que es denega gairebé tot per sistema, i hem demanat els motius d’aquests fets. El Subdirector informa que no li consta que es denegui tot, i demanava que li expliquéssim quins eren els casos que es denegava. El mateix Conseller Jané ha intervingut per a demanar al Subdirector que aquests dades les té el Departament i no els sindicats, i per això li ha demanat que al proper Consell aporti les dades que consten al Departament de les denegacions que ha hagut en reposició extraordinària.

 

CONCURSOS TRASLLATS I ESPECIALITZACIONS

USPAC ha demanat que els concursos GENERALS DE PROVISIÓ siguin ANUALS. El Departament informa que els va bé la formula que segueix de cada 2 anys (un any concurs trasllats, i el següent especialització).

 

COBERTURA COMISSIONS DE SERVEI REVOCADES

Des d’USPAC hem exposat a tall d’exemple el cas de Tarragona, on pràcticament el 50% de l’especialització de les U.I. passaran a l’ABP. El Departament ha informat que no es tornaran a fer oferiments, i que el motiu pel qual es revoquen aquestes comissions, és per que els qui ocupaven aquestes places no s’han presentat als concursos per a guanyar dites places.

 

 

QUADRANTS Q10, Q5S I Q5R

Des d’USPAC hem demanat els torn fixos i mentre això no succeeixi Q5 per a tothom. El comissari encarregat de donar resposta ha basat el NO del Departament al pacte en vigor signat pel sindicat majoritari el gener de 2015 per a mantenir els actuals quadrants i no efectuar nous canvis al estar aquest en vigor.

Des d’USPAC proposàvem un quadrant Q-3, fent torns de 8,5 hores, un grup de tarda de dilluns a divendres, seguit d’una altra setmana llarga de tarda, fent 8,5 hores de dilluns a divendres i 12 hores el cap de setmana. La següent setmana seria festa. Un altre grup faria el mateix cicle, però en torn de matins.

Llavors un torn fixe de nits, remunerat econòmicament. Proposàvem també un quadrant un 7x7, de dilluns a divendres fent 8,5 i el cap de setmana 12 hores. Amb aquest quadrant queden moltes hores de romanent, la nostra proposta seria que hi hagués una compensació amb coeficients, la qual cosa deixaria el romanent dins d’uns paràmetres acceptables, oscil·lant entre 10 i 35 hores com a màxim de romanent.

També proposem la modificació del Q10 a trànsit, on l’R3 es garanteixi de dilluns a divendres sempre (8,5h/torn), i que no es planifiqui en torn nit.

 

RECUPERACIÓ 4 HORES PER VOTAR

Tal i com disposàvem anys enrere, des d’USPAC hem demanat que tinguem 4 hores per a anar a votar, TOTS ELS TORN DE TREBALL DEL DIA DE LES ELECCIONS, i no tan sols els que tinguin horaris de coincidència amb l’obertura dels col·legis electorals. La proposta ha estat descartada de ple, manifestant que no contemplen aquesta possibilitat.

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA

Hem estat informats de les dates i terminis que estan executant el Departament i el Ministeri en aquesta matèria. Cap novetat de moment, restant pendents de rebre més informació des de Madrid.

 

PAGAMENT ANTICIPAT (BESTRETA) PER AL BTP

Des d’USPAC NO enteníem com podia ser que en unes Regions, s’avancessin aquests diners, i en altres es rebia resposta que no disposaven de diners per a avançar el pagament. El subdirector d’Administració i Serveis, ha explicat com en ser una matèria nova no disposaven de prou diners i van haver de fer uns “lots” prioritzant unes Regions vers les altres. Actualment ja disposen totes elles d’efectiu per fer aquest avançament quan es demani.

 

 

 

 

RENOVACIÓ PACTE DEDRETS SINDICALS

 

USPAC proposa iniciar els tràmits per a elaborar un nou pacte en el qual puguem proposar i gaudir del crèdit horari sindical de les llicències, amb lliure distribució de cada sindicat, establint el com i quan, i qui les realitzaria aquestes hores sindicals, tot combinant la tasca sindical amb la policial. Possibilitat de gaudir de diverses maneres el crèdit horari sindical, i que cadascú agafi la que vulgui, sempre consensuat per tal que no afecti al lloc de treball.

La SGRH manifesta que veuen bé la proposta, però que s'ha de consensuar amb la resta de sindicats

USPAC continua estan a favor de revertir els diners de les subvencions als sindicats, cap al col·lectiu dels Mossos.

 

MODIFICACIÓ DECRET QUE REGULA LES ELECCIONS SINDICALS

 

USPAC proposa realitzar un  nou Decret de les diverses normatives actuals que estan disperses que garanteixen i regulen millor el procés d'eleccions de representants al Consell de la Policia

- Establir nous terminis de tots el processos, que permetin realitzar-lo bé, d'acord al cens actual.

- Canviar el vot per correu pel VOT DIFERIT, tal com té regulat l'Ertzainza a l'article 12 del "DECRETO 50/1993, de 16 de marzo, por el que se regulan las elecciones a representantes sindicales de los funcionarios de la Ertzaintza", el qual dona més garanties.

- Independentment qui promogui les eleccions, s’ha de regular perquè s'hagi de consensuar la data de les eleccions amb tots els sindicats i l'administració, és a dir, canviar l'actual regulació per la que té  l'Ertzainza a l'article 3.1 del "DECRETO 50/1993, de 16 de marzo, por el que se regulan las elecciones a representantes sindicales de los funcionarios de la Ertzaintza". Així a tres mesos d'acabar el mandat es podrà garantir els canvis i no haver de patir com USPAC, que passats dos mesos encara no disposem ni de locals, ni de plafons sindicals, com així també un retràs en l'assignació de del crèdit horari sindical.

La DGP manifesta que estan d'acord en estudiar el canvi de normativa, i que es pot desenvolupar amb el consens de tots el sindicats durant els pròxims anys, per tal que estigui preparat per les pròximes eleccions.

 

Catalunya, 7 d’octubre de 2015   

 

                                                      

COMUNICAT (PDF)

 

http://www.uspac.cat/noticia/consell-de-la-policia-ordre-del-dia-i-propostes-uspac#overlay=node/1185/edit

US FACILITEM L'ORDRE DEL DIA I LES PROPOSTES QUE HEM TRASLLADAT

 

 

 

DEMANDES / PROPOSTES USPAC AL CONSELL (CLICKA PDF)

 

 

Categories: