RESUM "OFICIAL" CONSELL DE POLICIA 10-10-2014

Esteu aquí

 

RECLAMACIÓ JUDICIAL 5 DIES AP'S PER USPAC

 

http://www.uspac.cat/noticia/impugnada-instrucci%C3%B3-aps

JUSTIFICANT impugnació USPAC instruccio ap assumptes personals 2014 mod.jpg

 

 

Catalunya, 15 D'Octubre de 2014

 

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya

Apartat de correus, núm. 13  /  25080  Lleida (Catalunya)

  644 211 680
uspac@uspac.cat  o  uspac2010@gmail.com   |   www.uspac.cat