RESUM REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS DE LA RPG 20-07-2020

Esteu aquí

COMUNICAT (PDF)

108/2020

 

RESUM REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS DE LA RPG 20-07-2020

 

La Cap del Servei d'Administració de la RPG ens dona les següents respostes a les nostres consultes:

 

COVID-19

- Es demanen les següents dades: d'efectius de la Regió afectats, proves PCR realitzades i resultat, efectius que van estar confinats i si a data d'avui encara hi ha algun cas.

La seva resposta ha estat no facilitar cap dada i remetre'ns al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

 

- Es demana informació sobre la neteja i desinfecció de vehicles i comissaries i quina és la previsió en cas de nous rebrots.

Ens informa que la neteja ordinària de les comissaries s'està fent amb productes desinfectants i que s'han incrementat les hores, amb una mitjana de 14 hores setmanals.

En cas que es detecti algun cas o sospita d'un positiu, la mateixa empresa de la neteja ordinària és l'encarregada de la desinfecció.

Se li planteja la possibilitat d'utilitzar aparells d'ozó per la desinfecció de vehicles i instal·lacions i ens diu que s'ha fet la consulta i que se'ls ha informat des de Riscos Laborals que no està provada l'eficàcia viricida d'aquests aparells.

 

- Se li ha preguntat específicament que hi ha zones com les ACD que només s'estan fent un cop al dia, i que hi ha comissaries on s'hauria de fer més donat el volum de detinguts.

Ens diu que no hi ha unes hores concretes per cada zona, i que en aquest cas, s'informi al cap de l'ABP i aquest ja es posarà en contacte amb el servei d'Administració.

 

- Se li demana quina és la previsió per part del servei d'Administració per si hi ha nous rebrots i/o confinaments per poder continuar amb la imputació de les hores nocturnes, extres, altes/baixes...

Ens informa que actualment totes aquelles persones que pel seu tipus de treball poden fer teletreball, disposen d'un ordinador facilitat pel Departament per poder continuar amb el seu treball.

Per exemple, les caps de negociat de cada comissaria.

 

[LLEGIR MÉS]

Categories: 
Newsletter category: