REUNIÓ COPSA 21 DE FEBRER DE 2020

Esteu aquí

REUNIÓ COPSA 21 DE FEBRER DE 2020

COMUNICAT (PDF)

25/2020

REUNIÓ COPSA 21 DE FEBRER DE 2020

 

El passat divendres, 21 de febrer va tenir lloc la COPSA, us passem resum de la reunió i dels punts defensats per USPAC:

 

1.- Quadre resum de la situació actual de la segona activitat al Cos de Mossos d’Esquadra, i de la situació actual de llocs de treball de suport tècnic al Cos de Mossos d’Esquadra:

  • Total general de segona activitat: 377, dels quals 186 són per edat, i 191 per causes mèdiques; i 61 sol·licituds en tràmit.

  • Total de tècnics de suport no policial: 215, i 31 sol·licituds en tràmit.

L´Administració manifesta textualment que davant de les 31 sol·licituds d’expedients de llocs de suport tècnics en tràmit, “hi ha un canvi de tendència claríssim, i que són moltíssimes sol·licituds.”

 

2.- Articles 2.4 i 6.2 del Decret 426/2008 de segona activitat.

Són articles on el funcionari en situació de segona activitat pot quedar-se al cos o si ho prefereix pot optar a altres llocs de la Generalitat.

L’administració ens manifesta que si s’opta per anar a altres llocs de la Generalitat, que tenen un problema retributiu, i a més com s’està fent un nou catàleg amb noves funcions de segona activitat, el que volen és “aprofitar i exprimir aquest catàleg”.

L’administració manifesta que amb les persones que tenen una incapacitat permanent total, quan se’ls “fa un lloc” en una destinació, hi ha comandaments que no saben com actuar, i que per tant tenen la sensació explícita de “i jo ara que li faig fer”.

 

3.- Interpretació d´informes de les adaptacions i segona activitat un cop arriben a la unitat de destinació.

La Dra. Santaularia, manifesta que l’administració és conscient de la dificultat de l’entesa entre els informes de Vigilància de la Salut i el que arriba a la destinació. Actualment estan treballant en un “document de consens”, perquè bàsicament els comandaments sàpiguen interpretar el que es diu des de vigilància de la salut.

També es manifesta, que si hi ha algun comandament que fa mala praxis a les activitats concretes de Vigilància de la salut, es notifiqui a la COPSA.

 

4.- Servei de TOGA per mossos en segona activitat.

L’Administració manifesta que segons les dades que tenen, en tot el territori 9 persones en segona activitat en algun moment han fet servei Toga.

 

5.- Règim disciplinari i les persones que estan en segona activitat.

L’administració ens manifesta que el regim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra, és exactament igual per les persones funcionaries que estan en segona activitat.

 

[LLEGIR MÉS]

Categories: 
Newsletter category: