REUNIÓ DE “COSTELLADA” AMB LA SGRH (28-05-2019)

Esteu aquí

 

COMUNICAT (PDF)

 

REUNIÓ DE “COSTELLADA” AMB LA SGRH (28-05-2019)

 

 1. Àrea Seguretat Institucional (La Guàrdia de Torra).
 • Deixem constància que mai s’ha informat als sindicats d’aquest procés de provisió de llocs de treball, sense que haguéssim pogut informar o participar de cap manera.
 • USPAC manifesta que no s'ha tractat aquest tema a cap Consell de la Policia, ja que és el lloc habilitat per a negociar les condicions de treball. La SGRH diu que els oferiments provisionals no s'han de portar al Consell de la Policia i ja s'han publicats a l'ATRI. Això és fals !!!
 • USPAC manifesta que no hi ha transparència en aquest procés i que no s'ha tingut en compte als sindicats. La SGRH diu que s'ha publicat a la intranet, que hi ha altres processos com el d'escortes que no s'han publicat mai.
 • Qui ha estat l’òrgan que ha convocat aquest procés selectiu. La SGRH respon que han sigut ells que signen la diligència de publicació, els que l'han convocat i que surt tota la informació a la intranet.
 • Quan i com es va convocar aquest procés. La SGRH no respon directament.  
 • Si s’ha fet un període selectiu i d’entrevistes previs a la convocatòria. La SGRH respon que NO.
 • Quins agents han pogut participar en aquest procés. Altre cop, la SGRH respon de manera evasiva i no concreta res.
 • Quins han estat els mèrits i capacitats que es valoren, i qui les ha establert. Altre cop, la SGRH respon de manera evasiva i no concreta res.
 • Qui ha format part de la comissió de valoració o tribunal de valoració dels agents. Altre cop, la SGRH respon de manera evasiva i no concreta res.
 • Quan es resoldrà i si ens ho notificaran. La SGRH respon que ja s'ha resolt i es notificarà directament a les persones participants.

Des d'USPAC ens oposem formalment a aquest “procés selectiu” i emprendrem les accions jurídiques, que s’escaiguin.

 

 1. Tancament i trasllat d’efectius de la Sala Central de Barcelona a Sabadell.
 • Per què no es tracta aquest punt al Consell de la Policia. La SGRH i la Comissària responen que aquest tema s'ha tractat a diversos Consells de la Policia sobre el projecte del que es pretenia fer sobre les sales de comandament i la seva reunificació.

 

USPAC respon que mai s'ha parlat a cap Consell de la Policia sobre les condicions de treball d'aquesta reestructuració i que és el lloc indicat per a debatre les condicions de treball de les persones involucrades.

 • Si s’amortitzen llocs de treball a S.C Barcelona. Una funcionària de la SGRH manifesta que se donen de baixa de la RLT i sí que s'amortitzen. Quan es tanca un centre de treball hi ha un acord de govern que es diu un trasllat de dependència administrativa perquè les funcions de la sala es traslladen. Els agents de la Sala que marxin a llocs de treball amb les mateixes funcions, aquests sí que marxaran de manera definitiva. Però si es fa un oferiment on hi hagi destinacions fora de les funcions de Sala, com per exemple USC Tarragona, no poden marxar de manera definitiva, que això no s'ha fet mai.
 • Com es proveiran els llocs de treball a la Sala Sabadell. La SGRH respon que es guanyarà plaça de la mateixa manera que es tenia a la Sala de Barcelona.
 • Es farà un concurs. La SGRH respon que es farà un oferiment i les places definitives s'hauran de resoldre amb un acord de Govern. Hi haurà un oferiment pels treballadors de la Sala Central i després un de conjunt per la resta de sales que es tanquen. Que aniran informant als sindicats dels processos que s'obrin.
 • Quins seran els mèrits i capacitats d’aquest concurs. La Comissària respon que seran el d’antiguitat, temps efectiu i continu a les Sales, antiguitat a la categoria i número de promoció, però que es desconeixen els mèrits definitius. S'han passat a la SGRH i serà qui acabarà per decidir els mèrits.

USPAC pregunta si la SGRH té una proposta ferma, que ens la doni per a saber quines són i poder fer la valoració; la SGRH respon que NO, que per això és la reunió. De moment no tenen res i que a mida que s'apropin les dates, informaran als sindicats.
 

Resum tancament de les sales i dates aproximades:

Sala Hospitalet: es tancarà en breu (1-2 mesos) i els efectius passaran a Sala RPMS. Sala  Central: en breu oferiment només per a ells perquè assoleixin plaça a Egara (ubicació nova sala central) o destins de la mateixa localitat: RPMB, RPMN, RPMS. Ídem oferiment per a quedar-se a la mateixa localitat-regió els companys/es de Sala Manresa i Lleida. En aquests oferiments s’oferiran places per la Sala Reus.

En els oferiments es guanyarà plaça en la mateixa provisió que es tenia (definitiva, provisional). Els companys/es amb comissió de serveis a Sala o plaça a sala i comissió a altres destins hauran de participar als oferiments i continuaran amb la comissió. Incorporacions primer trimestre 2020. Previsió tancament sales de Girona i RPMS: al 2020, coincidint amb la incorporació dels companys/es en pràctiques.

Categories: 
Newsletter category: