REUNIÓ REGIONAL GIRONA (RPG) 19-10-2018

Esteu aquí

REUNIÓ REGIONAL GIRONA (RPG) 19-10-2018

COMUNICAT (PDF)

 

REUNIÓ REGIONAL GIRONA (RPG) 19-10-2018

 

OAC SANTA CATERINA

 

USPAC va plantejar que actualment, sembla ser, el volum de feina s’ha incrementat considerablement, alhora que ha baixat el número real d’agents que hi treballen. Tot i que hem demanat que se’ns facilitin les dades de denúncies i agents reals destinats, i mentre restem a l’espera preguntem als caps regionals sobre aquesta OAC.

 

Ens informen que en el seu dia el trasllat a aquestes dependències va ser una decisió política i, tot i que la Policia Local de Girona ja no hi és, en cap cas es tornarà a les dependències de Vista Alegre, ni tampoc és viable tancar-la a la nit.

La sensació que ens emportem és que no hi ha cap interès en buscar solucions a les carregues de feina que actualment suporta aquesta OAC.

 

Agents de Banyoles i OAC Salt s’han de desplaçar per a reforçar el servei. Ens diuen que és la mateixa ABP i en cas que s’hagi de reforçar el servei, hauran d’anar-hi.

 

 

ABP GIRONA

 

USPAC va preguntar sobre l’adequació d’un espai en condicions per poder posar els MENA que arriben a Vista Alegre, mentre es fan les gestions necessàries.

Caps regió diuen que són conscients de la problemàtica i estan reclamant mesures per corregir-la, utilitzant els canals per traslladar les anomalies que s’estan produint.

 

USPAC també demana quines són les directrius alhora de fer els trasllat d’aquests menors, tant a dins com fora de la RP de Girona, i ens informen que es segueixen tots els protocols establerts alhora de fer aquests trasllats, i excepcionalment els ha hagut de fer ARRO i en cap cas es poden fer en els furgons de trasllats d’APEN.

 

USPAC va demanar quines eren les mesures de seguretat que es volen prendre per millorar la seguretat de l’agent de recepció. Els caps informen que el dia 26/10/18, es farà la reunió anual de la Regió sobre les problemàtiques de seguretat que hi ha a les diferents ABP’S, per tal d’elevar-les a la Comissió de Seguretat i Protecció, que és qui té que validar-les per a poder continuar amb el procés fins que s’arribin a aprovar.

 

 

En resum, es tracta d’un tràmit llarg i de final incert. No hi ha cap proposta, ni iniciativa per tal d’aconseguir una millora temporal i parcial de l’agent que realitza tasques de recepció, segons diuen, “ho han de valorar els tècnics...”

 

COMUNICAT COMPLERT (PDF)

 

 

Categories: 
Newsletter category: