REUNIÓ REGIONAL TERRES DE L’EBRE 24-04-2019

Esteu aquí

REUNIÓ REGIONAL RPTE

 

COMUNICAT (PDF)

REUNIÓ REGIONAL TERRES DE L’EBRE (RPTE) 24-04-2019

 

El passat 24 d’abril, USPAC, juntament amb la resta de sindicats, ens vam  reunir amb el Sots-cap de la Regió Policial Terres de l’Ebre i amb el representat de l’administració de la regió. Us oferim un resum dels temes aportats:

PUNTS GENERALS

-Bossa d’hores extraordinàries per cobrir el dispositiu Toga: Tot i no estar d’acord en el preu de l’hora extraordinària actual, la qual cosa seguirem reclamant, és necessari cobrir el servei amb una bossa d’H.E per tal de no perjudicar el servei ordinari; el desgast que aquest dispositiu està portant; i no afectar tant a la manca d’efectius evident que hi ha a la Regió.

La resposta és que, de moment, l’únic que els han comunicat és que a partir de maig ja no disposaran de les hores de POEA a la Regió. Són molt conscients que s’han de garantir els relleus i que tothom ha d’aportar a la mesura del que sigui possible (tret de Trànsit i UI, que per directrius de Prefectura no estan al dispositiu)

-Entrega de nous vehicles i redistribució de vehicles 4x4: Se’ns va dir que la reposició de vehicles més deteriorats estava previst per primer semestre 2019, després que seria al setembre... en què quedem ? Ens diuen que per pressupostos s’endarrerirà, i aquest 2019 només arribaran les Vito de Trànsit a l’octubre/novembre. Amb els nous pressupostos esperen per 2020 està prevista la renovació de vehicles.

-Graelles per a apuntar-se, voluntàriament, al romanent i a la formació: Ens diuen que no va tenir massa èxit, però que estan d’acord en aquest punt. S’oferirà i s’ampliaran dates. Les graelles estaran a Suport per a evitar incidències.

-Cursos i agents amb segona activitat: Els agents amb segones activitats i adaptacions laborals no estan obligats a fer la part física i fins i tot estan oberts a tractar casos concrets en que no es puguin desplaçar on es fa la formació per raons físiques. Si teniu cap problema en aquest sentit contacteu amb el vostre delegat/da.

-Climatització comissaries i mosquit tigre. Resposta: S’ha revisat, pràcticament, tot (només falta Amposta) i està preparat pel seu funcionament correcte. Sobre el mosquit tigre, estan fent prevenció i davant de casos concrets, actuaran d’immediat.

-Quants companys/es en pràctiques vindran a la regió, al sortir l’ISPC ?. Ens diuen que a dia d’avui, no en saben res.

 

ABP GANDESA

-Banderes que tapen la visualització de les càmeres: Han passat diverses reunions regionals i aquesta anomalia segueix sense solucionar-se. El Cap d’Administració ens diu que ho reclama constantment i no obté cap resposta.

-Enfocament de càmeres perimetrals: Denunciem, novament, que hi ha càmeres mal enfocades, sobretot les de la part posterior. Ens diuen des d’Administració, que s’ha reclamat constantment i, finalment, sembla que el 16 de maig ho revisaran.

-Quins són els mínims de la comissaria? Ens recorden que seguint directrius a nivell de cos, no hi ha mínims, tot va en funció de necessitats de servei. De totes maneres entenen les necessitats dels mossos, i són conscients de la manca d’efectius, per això s’intenta ser “flexible”, al màxim.

-Equipament per motocicletes: El cap d’Administració ha demanat autorització per a utilitzar de mentre el material vell, donat que la compra del nou està parat per motius pressupostaris. Des de Prefectura, que és qui ho ha d’autoritzar, no es pronuncien.

-Investigació Gandesa: Hi ha alguna novetat en les propostes que s’estaven treballant amb el sistema de guàrdies?. Ens diuen que de moment tot parat, ja que hi ha un grup de treball a nivell de CSUCOT i volen esperar quines decisions es prenen.

-Cobertura mòbil: Se’ns va dir, enguany, que igual es canviaria de companyia. Ens informen que ha tornat a guanyar Vodafone, per tant, que els hi passem zones concretes on no hi ha cobertura per a fer les gestions oportunes amb la companyia.

-Caneres municipals: A la comarca de Terra Alta, no hi ha cap conveni amb cap Ajuntament per a poder contactar i que s’emportin els animals que estiguin perduts per la via... Ens diuen que es faran gestions amb els Alcaldes, ja que la competència és dels Ajuntaments.

-Banys vestidors d’homes: La incidència que va haver-hi fa uns mesos ja està solucionada. Companys/es, si al ploure persisteix, informeu al vostre delegat/da.

 

CD MÓRA D’EBRE

-Sector trànsit Móra d’Ebre: Fins que hi hagi el dispositiu Toga a Gandesa, seria important garantir els agents al seu sector de referència, ja que d’aquesta manera, es garanteix la seguretat de tots els agents i no és tan evident la manca d’efectius. Ens diuen que es fa tot el possible per a equilibrar efectius, tenint en compte el dispositiu Toga, incidents i la sinistralitat en quant a accidents que està havent a la Regió.

-Mesures de seguretat: Demanem, un cop més, que s’instal·lin pilones de seguretat a la rampa d’accés de la porta principal. Ens diuen que a l’informe inicial de la Comissió, a l’any 2015, es va dir que no era necessari. Amb la revisió actual, és probable que es modifiqui, però estan pendents de la resposta.

-Vidres de la zona del menjador: Diuen que miraran de posar cortines opaques, que seria la solució.

-Tanca finestra peixera: Finalment han posat un mecanisme que, creuen, evitarà les incidències que tenia el sistema emprat fins ara.

-Llocs de segona activitat i garantir la seva seguretat: Aquest punt, el comentarem a les vistes sindicals del territori, per raons obvies de seguretat.

-Reforç GAV amb plaça susceptible de ser ocupada per segona activitat (o adaptació laboral): El delegat traspassarà la informació, durant la visita sindical, a les persones afectades. Vam traslladar, a la regió, la nostra posició al respecte. Com a resum: els GAV unipersonals porten una sobrecarrega emocional i de treball que seria bo complementar amb agents que tenen unes adaptacions psicofísiques susceptibles d’ocupar aquestes places. Troben el nostre raonament coherent i, ho parlaran a nivell de CD/ABP.

 

CD  L’AMETLLA DE MAR

-Quina previsió hi ha pel Pla d’Estiu, d’enguany?. Sabem com afectarà a aquesta CD?... Diuen que, de moment, no en saben res.

 

El Sots-cap de regió ens comenta que té la voluntat de treure un comunicat intern per a explicar alguns dels punts tractats a la reunió i fer-ne difusió entre els agents.

 

Us informarem de la data de la propera reunió. Si teniu cap queixa i/o consulta, no dubteu en contactar amb el vostre delegat/da per a fer les gestions oportunes, de manera immediata.

 

Categories: 
Newsletter category: