REUNIÓ SINDICATS I CAPS DE LA CG D’INVESTIGACIÓ CRIMINAL

Esteu aquí

REUNIÓ SINDICATS I CAPS DE LA CG D’INVESTIGACIÓ CRIMINAL

COMUNICAT (PDF)

REUNIÓ SINDICATS I CAPS DE LA CG D’INVESTIGACIÓ CRIMINAL

 

El passat 10 de febrer ens vam reunir els sindicats representatius amb els caps de la Comissaria General d´Investigació Criminal, en aquesta reunió es van tractar els següents punts (encara que molts altres queden pendents):

 

- Formació descentralitzada:

Ens traslladen que el cap de l´ACAC informa de 80 temàtiques per la CGIC i que d’aquestes si el ISPC ho dona per bo es podran fer cursos descentralitzats: Investigació Llibertat Sexual, Xarxes Socials, Informes Patrimonials, Cibercrim, Tràfic d´Essers Humans, entre d´altres.

Dins d´aquest punt, informen que s’amplia el radi de cobrament de quilòmetres per desplaçament al ISPC, queden exclosos Terres de l’Ebre i Pirineus que si es donés el cas haurien de pernoctar al ISPC.

Fa setmanes vam registrar escrit per modificar la instrucció d´indemnitzacions per raó de formació i els criteris establerts a la mateixa, sense resposta encara i tanmateix recordem que la formació descentralitzada és una demanda reiterada d´USPAC.

 

- Vals de Roba:

Es proposa ampliar l´oferta pública amb condicions tècniques noves

L´última licitació va ser per un valor de 700.000€, estan d’acord en que la millor manera seria amb pagament, però no està a les seves mans.

Aquesta petició també l´hem registrat a Subdirecció en nombroses ocasions.

 

- Gaudiment hores acumulades:

El problema és la gran manca d´efectius (calculen sense comptar les Unitats d´Investigació que depenen de les ABP, entre 150-200)

Només hi ha hores extres destinades per POEA.

Ens avancen que no creuen que hi hagi concurs al 2020 tot i que és molt necessari, tot per  tema pressupostos, segons manifesten.

 

- Guàrdies presencials i no presencials:

Punt tractat a la reunió del dia 31 de gener i de la qual ja us vam fer resum.

 

- Formació i reconeixement del nivell en equips conjunts de treball:

Reconèixer amb comissió de serveis, quant la previsió sigui per sobre de 3 mesos i veure si s’allarga i que sigui amb caràcter retroactiu.

 

- Percentatges de vacances:

Tota la CGIC treballa amb el model del 70%, fins i tot ser més flexible i baixar a Investigació bàsica (això depèn de cada Regió/ABP). Es demana que mirin de canviar els torns de vacances de CGIC i Investigació ja que l’actual està com sempre pensat amb els torns d´USC.

 

Altres punts tractats:

Càmeres noves en 1 o 2 mesos.

Miraran de tenir material adequat pel PLASEQCAT Tarragona i Vallès Oriental.

Estan d´acord amb nosaltres que el model de les UI’s està desfasat i mort voldrien que formessin part de la CGIC.

 

MOLTA FEINA A FER TAMBÉ A LA CGIC I A LES UI´S !!!

Barcelona, 12 de febrer de 2020

Categories: 
Newsletter category: