PER UNA FORMACIÓ REAL I  DE QUALITAT. NO VOLEM NYAPS !!

Esteu aquí

COMUNICAT (PDF)

122/2020

 

PER UNA FORMACIÓ REAL I  DE QUALITAT. NO VOLEM NYAPS !!

 

Avui hem registrat escrit adreçat a la nova Secretaria General del Departament d´Interior, informant que s’havia previst l’edició d’un curs “NRBQ” a l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya, que ens fa plantejar dubtes sobre la seva solvència tant en l’àmbit docent quant a continguts com de seguretat  amb el risc actual de contagi  per la COVID-19.

 

En primer terme caldria indicar les condicions de seguretat sanitària i higiènica i si es realitzaran tests serològics o PCR, als alumnes a l’inici, durant i a la finalització del curs així com al personal docent, per evitar la possibilitat de propagació de la malaltia al personal policial i no policial extern involucrat en l’anomenat curs.

 

També en aquest apartat, i donades les condicions sanitàries, creiem que és del tot imprescindible la dotació personal  i individual durant tot el curs  dels necessaris equips de protecció individual, com per exemple, els equips de respiració autònoma,   les màscares amb filtre, els diferents vestits de protecció, perquè no existeixi la possibilitat de transmissió entre alumnes ni professorat ni altre personal de l’ISPC, donat que aquests materials són de dotació col·lectiva però d’ús individual.

 

En segon terme els continguts del curs “NRBQ”, tal com han estat informats els afectats han estat reduïts notablement, en comparació amb altres cursos anàlegs com el de la Guàrdia Civil (que consta de 3 nivells per assolir aquestes capacitats) i el curs militar de l’escola militar de defensa NBQ, màxim exponent espanyol en aquesta matèria (curs dividit en dues fases: una a distància que dura aproximadament dos mesos i una presencial de 9 setmanes).

 

Les sigles NRBQ, engloben quatre grans riscos, que cadascun d’ells és complex, i d’una envergadura rellevant:

 

  • N: es tractaria de la part Nuclear pròpiament dita de les bombes nuclears, les seves característiques, efectes tèrmics, mecànics, efectes radioactius , efectes patològics, detecció de radiacions, pluges radioactives, contaminacions radiològiques i un llarg índex que es tracten en els cursos anàlegs que es pretenen imitar.

 

  • R: es tractaria de la part radiològica, dels materials que produeixen radiacions ionitzants que poden ser emprats per atemptar contra les persones i les coses, aquest és un camp, molt extens que requereix formació molt específica i de cadascun dels elements ionitzants, així com les disseminacions, contaminacions, fuites, o bombes brutes, la detecció, càlculs de distàncies, afectació climatològica, i l’ús militar d’armes, d’urani empobrit o radioactives, càlcul i registres de la radiació, sistemes de mesura i conversió, càlculs de dosis màximes i temps d’exposició, sistemes de detecció, contenció i mitigació, efectes en les persones i un llarg etcètera que és impossible de resumir en aquest document.

 

[LLEGIR MÉS]

Categories: 
Newsletter category: