USPAC, ASSUMEIX LES SEVES RESPONSABILITATS, SEMPRE !!

Esteu aquí

USPAC, ASUMEIX LES SEVES RESPONSABILITATS, SEMPRE !!

 

COMUNICAT (PDF)

 

USPAC, ASSUMEIX LES SEVES RESPONSABILITATS, SEMPRE !!

 

El passat any 2018, encara vam continuar patint la retallada per part de l’administració pels dies de baixa NO laboral. Això ens va tornar a obligar a contractar una assegurança per a tots els afiliats, que així ens ho va sol·licitar.

Des de l’any 2012, hem anat contractant diverses companyies i, menys algunes petites incidències, s’han pagat per part de l’asseguradora pràcticament el total de sinistres.

Però, aquest any 2018, malauradament no ha estat així. USPAC com a prenedora de la pòlissa va contractar amb GRUPO PACC l’assegurança de baixes NO laborals de la companyia HISPANIA.

A partir del primer trimestre, vam veure que els sinistres que estaven coberts, segons el condicionat signat, es demoraven “in eternum” el seu pagament.

I a partir del mes de juny, la companyia sol·licitava a l’afiliat multitud d’informes, per tal de justificar que no es tractava d’una preexistència.

Va ser en aquestes dates, quan la junta del sindicat USPAC va decidir activar els serveis jurídics per a interposar les corresponents demandes contra la companyia. I també es va decidir fer una bestreta (avançar la indemnització) als afiliats, per l’import que els havien de pagar, fins que aconseguíssim que l’asseguradora pagués.

En data d’avui, encara no s’ha recuperat ni un 5% de tots els diners avançats, però si hem fiançat la confiança de la nostra afiliació, que tot i que no ha estat directament responsabilitat nostra, hem cobert el servei pel qual van contractar l’assegurança.

 

SOM DIFERENTS, SOM COM TU!

 

 

Categories: 
Newsletter category: