USPAC PORTA AL JUTJAT EL DISPOSITU 21-D

Esteu aquí

USPAC PORTA AL JUTJAT EL DISPOSITU 21-D

NOTICIA (PDF)

 

USPAC PORTA AL JUTJAT EL DISPOSITU 21-D, IGUAL QUE VA FER AMB LES RESOLUCIONS DEL CRONOS I LES DE L’ÀGORA

 

Els serveis jurídics d’USPAC han interposat Recurs Contenciós-Administratiu contra la Resolució del dispositiu 21-D, dictat a l’empara de la Instrucció 7/2015 i l’Acord de la Vergonya signat pel SAP-UGT el 29 de gener de 2015.

 

USPAC ha estat la única organització sindical que va denunciar judicialment el dispositiu ÀGORA per vulnerar l’art. 16 i 17 del Decret 146/1996, donat que eren fets previstos amb més de tres dies d’antelació.

 

També es va denunciar la durada indefinida del dispositiu CRONOS quan es va dictar la resolució donat que hi ha un límit de 3 dies.

 

Ara, un cop més, en defensa de tot el col·lectiu impugnem el dispositiu 21-D perquè tornen a incomplir el Decret 146/1996, de 30 d’abril. Aquest incompliment està avalat per l’Acord de 29 de gener de 2015 signat entre els SAP-UGT i la DGP, que atribueix l’horari especial flexible (E) a totes les unitats, incloses APEN, ASMET, ARSET, ARIACD, USC, Sales,..., i per tant “la planificació d’aquest horari pot ser modificada amb 24 hores d’antelació” (art. 8 Decret 146/1996, 30 d’abril).

 

Únicament aquelles unitats amb horari de torn (T) els hi és d’aplicació l’art. 16 i 17 del Decret 146/1996, i si els fets són coneguts amb més de 3 dies d’antelació NO se’ls pot canviar la planificació.

 

Gràcies, gràcies i més gràcies SAP-UGT per signar el 29 de gener de 2015 això:

 

 

Vosaltres sou els advocats de l’administració i defenseu l’horari especial flexible (E): modificació de la planificació amb 24 hores d’antelació. Ara què demaneu? Aparteu-vos i deixeu a la resta defensar als agents del cos de Mossos d’Esquadra.

 

 

 

Categories: 
Newsletter category: